Del
 | Pressemeddelelse

Konference stiller skarpt på mere effektiv efteruddannelse

Hvordan bliver vi bedre til at synliggøre effekten af voksen- og efteruddannelse? Det er temaet, når Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier sammen med PensionDanmark holder konference om voksen- og efteruddannelse i næste uge.

Øget fokus på voksen- og efteruddannelse er helt afgørende for at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft de kommende år. Derfor har regeringen nedsat en ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse, der frem til maj 2017 skal analysere og komme med nye løsningsmodeller til, hvordan VEU-systemet kan indrettes og styrkes med særlig fokus på virksomhedernes og de voksnes behov for kompetencer. Og i næste uge holder Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier konference sammen med PensionDanmark om voksen- og efteruddannelse (VEU). Den stiller skarpt på succeskriterierne for VEU-indsatsen, og på hvordan VEU-systemet kan blive bedre til at synliggøre effekterne af efteruddannelsen.

"Det er et meget vigtigt arbejde, som er igangsat med trepartsaftalen. Vi har længe savnet politiske målsætninger for opkvalificeringsindsatsen af voksne, så det ser vi frem til, at ekspertgruppens arbejde kan danne grundlag for. Der er brug for nytænkning til at fremtidssikre mulighederne for voksen- og efteruddannelse, så uddannelserne og aktiviteten imødekommer brugernes og arbejdsmarkedets behov. På erhvervsskolerne er vi klar til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsatsen," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

I PensionDanmark, der administrerer uddannelsesfonde for godt 225.000 medarbejdere ansat i 13.000 virksomheder, ser adm. direktør Torben Möger Pedersen frem til konferencen.

"Et effektiv efteruddannelsessystem er nødvendigt for at styrke konkurrenceevnen og for at sikre, at medarbejdernes kompetencer svarer til virksomhedernes behov. Ellers risikerer vi at komme i en situation, hvor vi både har mangel på arbejdskraft og ledighed. Her spiller de overenskomstaftalte uddannelsesfonde en vigtig rolle for at sikre den rette efteruddannelse," siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Om konferencen: På konferencen vil repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter i en paneldebat bidrage med deres bud på succeskriterier og effekter af VEU-indsatsen. Derefter vil formand for ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse Jørgen Søndergaard fortælle om tankerne bag ekspertgruppen og om ekspertgruppens arbejde frem mod afrapporteringen i maj 2017.

Afslutningsvis vil der være mulighed for spørgsmål og input fra konferencedeltagerne til Jørgen Søndergaard og ekspertgruppens videre arbejde.

VEU-konferencen afholdes mandag den 28. november 2016 kl. 9.30-13 hos PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K