Del
 | Nyhed

Kursus for bestyrelsesformænd/-næstformand

Tirsdag den 11. november afholdte Danske Erhvervsskoler og Sosu-skoler det andet kursus af de i alt tre planlagte kurser om "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i Danske Erhvervsskoler og Sosu-skoler". Kurset løb af stablen på KTS i Valby, og denne gang var kurset for bestyrelsesformænd og -næstformænd ved en erhvervsskole. 

Dagens forløb bestod af en blanding af undervisning, aktiv deltagelse i undervisningen og gruppearbejde. De deltagende bestyrelsesformænd og -næstformænd blev inddelt i hold, og disse hold agerede så som fiktive bestyrelser for "Den Ukuelige Erhvervsskole".

De cases som de deltagende kursister blev kastet ud i bestod bl.a. af forskellige praktiske ledelsesudfordringer og problemstillinger. Eksempelvis skulle kursisterne finde ud af, hvordan man, som bestyrelsesformand/-næstformand, kan sikre sig, at få opbygget en god relation til alle bestyrelsesmedlemmerne og samtidig få et bedre indtryk af de udfordringer man står overfor som bestyrelsesformand/-næstformand.

Se videoen fra sidste kursus "Kursus for bestyrelsesmedlemmer - trin 1", og få et indblik i hvad kursisterne mener om kursets indhold samt forløb.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K