Del
 | Debatindlæg

Lad os få et løfte om ligestilling

Valgkampen er en god anledning til at få et tilsagn fra politikerne om ligestilling mellem hhx og stx-taxametrene. Derfor bør det med i regeringsgrundlaget.

Af Per Påskesen, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne

Flere unge har i år fået øje på hhx og føler sig tiltrukket af den særlige profil med fokus på de merkantile fag. Det er glædeligt og forhåbentlig udtryk for en tendens, som vil fortsætte de kommende år. Alligevel må vi på handelsgymnasierne fortsat finde os i, at hhx får et lavere taxameter end stx. Den ti år gamle gymnasiereform, som man i foråret forsøgte at give et serviceeftersyn, betød ellers en ligestilling, hvad angår fagligt niveau og adgang til videregående uddannelser. Samtidig ønsker politikerne øget fokus på og fremme af kobling mellem teori og praksis, som netop kendetegner de erhvervsgymnasiale uddannelser som hhx. Så giver det jo ingen mening, at de gymnasiale uddannelser ikke behandles lige, når det gælder økonomien.

Undervisningsminister Christine Antorini erkendte på et samråd i Børne- og Undervisningsudvalget i oktober sidste år, at der er en ubegrundet forskel på 4.400 kr. pr elev mellem stx og hhx. Ministeren bebudede, at den uforklarlige forskelsbehandling vil blive inddraget i den budgetanalyse, som forligskredsen skal forholde sig til efter august. Men en ligestilling ville i så fald først få virkning fra 2017. Senest var Venstres Peter Juel Jensen ude i Altinget i april i år og stillede os en ligestilling i udsigt. Han gjorde det dog klart, at fik han magt, som han har agt, ville der ikke blive tale om at tilføre flere penge til området, men der vil blive tale om en intern omfordeling.

Ovenstående udmeldinger bekræfter os jo i, at uanset hvem der får magten efter folketingsvalget, så er der fokus på at få rettet op på den urimelige forskelsbehandling. Det vil vi fra erhvervsskolernes side vide at holde dem fast på. I første omgang vil vi kraftigt opfordre den kommende regering til at skrive en taxameter-ligestilling ind i sit regeringsgrundlag, så vi er sikre på, at det bliver et prioriteret indsatsområde i den efterfølgende regeringsperiode.

Da jeg ingen forventning har, om at en ny regering uanset farve vil tilføre flere penge til uddannelsesområdet samlet set, handler det om at finde løsninger, der kan klares med en omfordeling. Og den har nogle af vore handelsgymnasier et forslag til. Som oplæg til en debat på Folkemødet har de beregnet en udgiftsneutral løsning. Da der er ca. tre gange så mange stx-elever som hhx-elever, vil man kunne udligne, hvis man blot tager 1.000 kr. pr. elev på stx og giver til hhx, kan man hæve hhx-taxametret med 3.400 kr. pr. elev. Så er problemet løst, og de to gymnasieretninger får lige meget.

Derfor ser jeg frem til, at politikerne efter valget sætter handling bag ordene og gennemfører den udligning, vi har ventet på i årevis.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K