Del
 | Debatindlæg

Lad os investere i fremtidens råstof

Regeringen bør i sit finanslovsforslag for 2018 satse på digitale løsninger, erhvervs- og efteruddannelse og en sammenhængende indsats mellem folkeskolen og ungdomsuddannelser, lyder opfordringen fra direktør Lars Kunov.

Bragt i Altinget 23.6.2017

På det netop overståede Folkemøde på Bornholm blev der som vanligt debatteret uddannelse fra folkeskole over forberedende grunduddannelse til ungdomsuddannelser, videregående og voksen- og efteruddannelse. Ikke overraskende var der enighed om, at uden fortsat satsning på udviklingen af kvaliteten på alle niveauer kommer det til at stå sløjt til med arbejdsstyrkens kvalifikationer.

En del debattører kunne ikke dy sig for at tale økonomi og ikke mindst det omtalte omprioriteringsbidrag, som den nuværende regering forventes at fastholde i årene fremover.

Men inden vi har set og skal foregribe regeringens finanslovsforslag for 2018, vil jeg tillade mig at komme med nogle forslag til, hvad der efter vores mening vil være klogt at satse på og investere i. Og jeg skriver det nu i håb om, at politikerne vil have det i baghovedet, når de om lidt går på sommerferie.

Digitale løsninger
Ingen kan se bort fra, at digitalisering også vil præge uddannelsessektoren de kommende år, og det vil kun ske med hurtigere og hurtigere skridt. Derfor må politikerne være parate til at investere i alt fra digitale læremidler til lærernes digitale kompetencer for at sikre, at fremtidens medarbejdere har de digitale kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger med stigende hastighed. Indsatsen skal naturligvis bero på en overordnet strategi både på landsplan med afsæt i Christiansborg og lokalt med den enkelte uddannelsesinstitution som aktiv aktør.

Investering i erhvervsuddannelser
Da virksomhederne efterspørger flere faglærte og andre med erhvervsrettede uddannelser, bør politikerne satse særligt på at investere i både erhvervsuddannelser og de erhvervsgymnasiale uddannelser, ligesom det skal være praktisk og økonomisk muligt at sikre robuste erhvervsrettede uddannelsestilbud i hele Danmark.

Medarbejdere med disse kompetencer er en forudsætning for, at vi fortsat kan producere og udvikle danske virksomheder og skabe vækst over hele landet.

En indsat for efteruddannelse
Det kræver også en massiv indsats på voksen- og efteruddannelsesindsatsen, hvor blandt andet det opsøgende arbejde over for virksomhederne skal styrkes. Her mangler der som udgangspunkt ikke penge, eftersom alt for få er brugt de seneste år, men de netop igangsatte trepartsforhandlinger skal gerne sætte en ny og spændende retning på denne investering.

Styrket samarbejde mellem folkeskole og ungdomsuddannelser
Og når vi for alvor skal satse på fremtidens arbejdskraft skal vi jo starte allerede i folkeskolen og sørge for, at eleverne får de rette kompetencer til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Derfor er der brug for at styrke samarbejdet mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

På Folkemødet var det glædeligt at få bekræftet, at folkeskolelærerne er enige med os om, at der skal satses langt mere på at gøre det anvendelsesorienterede og praksisnære til en del af folkeskolens undervisning. Her bidrager erhvervsskolerne meget gerne, men vi opfordrer politikerne til at finde brugbare løsninger til at styrke dette samarbejde, så praksis og økonomi ikke bliver en uoverstigelig barriere nogen steder.

Alt dette håber jeg kan inspirere politikerne forud for efterårets finanslovsforhandlinger og få dem til at se uddannelse som en nødvendig samfundsinvestering frem for besparelsespotentiale. Og så vil jeg ønske alle en afslappende og forhåbentlig solrig sommerferie.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K