Del
 | Nyhed

Lærepladser i en COVID-tid

DEG har undersøgt, hvordan virksomheders evne til at tage lærlinge i 2020 har været påvirket af COVID-19

Analysen viser, at elever med en igangværende praktikaftale havde god succes med at fastholde deres aftale, mens der var store udsving i antallet af nyoprettede praktikpladser.

Antallet af nye praktikpladser har i høj grad været påvirket af nedlukning og COVID-19s indtog i Danmark. I marts, og generelt i forårsmånederne, var antallet af nye praktikpladser nede med henholdsvis 22, 31 og 27 pct. Hen over sommeren var der derimod fremgang fra juni til august på 20, 18 og 23 pct. Denne stigning kom samtidigt med at en ny løntilskudsordning blev indført, hvor virksomhederne resten af året kunne få dækket 45 pct. af omkostningerne ved nye korte aftaler og hele 90 pct. af nye ordinære uddannelsesaftaler. 

I efterårsmånederne var der endnu større fremgang i antallet af praktikpladser. I september var der 42 pct. flere end i 2019 og 41 pct. flere i oktober. I november måned stabiliserede fremgangen sig og endte på 9 pct.

Skolepraktik har holdt hånden under de elever, der har manglet en læreplads. Særligt i marts 2020 hvor Danmark oplevede den første nedlukning, var stigningen af elever der benyttede skolepraktik 125% ift. 2019. De efterfølgende måneder lå antallet markant lavere, men stadig langt over det niveau, der var i 2019.  

Læs hele analysen og se hvilke uddannelser der har været særligt påvirket her

 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K