Del
 | Pressemeddelelse

Langt de fleste gennemfører første del af erhvervsuddannelserne

85,6 pct. har på landsplan fuldført det første halve år af deres erhvervsuddannelse. Langt hovedparten af dem, der startede på grundforløb 1 i sommer, har altså gennemført og er fortsat på grundforløb 2, hvor de vælger deres konkrete erhvervsuddannelse.

Danske Erhvervsskoler har bedt sine 65 medlemsskoler indberette tallene, og det er de første landsdækkende offentliggjorte tal for, hvordan det er gået med det første hold af GF1-elever.

I sommer 2015 startede 10.440 elever på GF1 fordelt på de fire hovedområder, og i januar 2016 fuldførte 8.935 elever, så der er et frafald på 1.505 elever, som svarer til 14.4 pct. på GF1.

Da grundforløbet er nyt, er det ikke muligt at sammenligne direkte med sidste år, men første del på erhvervsuddannelserne har typisk været præget af et stort frafald. Kun 63 pct. eleverne gennemførte grundforløbet i 2014, så der var altså tale om et frafald på knap 37 pct. Flere erhvervsskoler mener da også, at det lavere frafald ligger i klar forlængelse af, at erhvervsuddannelserne har fået flere motiverede og målrettede elever. Det handler bl.a. om at der er indført et adgangskrav på 02 i dansk og matematik.

Grundforløb 1 var en ny opfindelse i EUD-reformen, hvor eleverne fra 9. og 10. klasse bliver introduceret til flere erhvervsuddannelser, vejledes og har flere almene fag. Samtidig er der her mulighed for at etablere holdfællesskaber og dermed skabe et godt ungdomsmiljø for eleverne. Formålet med reformen var netop at tiltrække og fastholde flere direkte fra folkeskolen, så Danske Erhvervsskolers direktør Lars Kunov er godt tilfreds med gennemførelsesprocenten på GF1.

”Det er et fantastisk flot resultat i betragtning af at det er første hold og både elever og skoler skal gøre sig nogle erfaringer. Så jeg tror på, at gennemførelsesprocenten vil stige yderligere de kommende år. Nu skal vi så bare have nogle flere til at søge ind på en erhvervsuddannelse,” siger Lars Kunov.

På Christiansborg har man sat et mål om, at 30 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse i 2025 på grund af behovet for faglærte. Det var knap 19 pct. i 2015.

”Om en måneds tid har vi tallene for 2016, og det bliver spændende, om vi kan se fremgang. Men der skal en massiv indsats i folkeskolen til, hvis det skal lykkes at flytte flere tusinde elever de kommende år,” tilføjer Lars Kunov.

Efter GF1 fortsætter langt de fleste af eleverne på GF2, hvor de så går sammen med de elever, der starter direkte på GF2, fordi de ikke kommer lige fra folkeskolen. I januar startede i alt 17.388 elever på GF2 og ca. 20 pct. af dem har valgt eux, hvor eleverne får både en faglært uddannelse og en gymnasial eksamen.

Yderligere kommentarer direktør Lars Kunov mobil 20 72 03 21 Yderligere fakta pressechef Dorte Skovgaard Wihre mobil 30 52 45 50

Se hele undersøgelsen

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K