Del
 | Pressemeddelelse

Lave søgetal til erhvervsuddannelserne kræver handling

En foreløbig undersøgelse foretaget af Danske Erhvervsskoler viser, at godt fem procent færre elever i år har valgt en erhvervsuddannelse i forhold til 2010. De nedslående søgetal vækker stor bekymring hos Danske Erhvervsskoler.

Det er ingen hemmelig, at Danmark i nær fremtid kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Nedgangen på eud forstærker denne tendens. Samtidig er nedgangen på hhx og htx alarmerende, fordi Danmark har brug for unge med blå bånd i studenterhuen.

- Der er stor forskel på de kompetencer og den grundklang en hhx- eller htx-student har i forhold til en student fra stx. Som samfund har vi behov for den forskellighed, og man kan frygte, at de lave søgetal er et udtryk for politikernes lave prioritering af erhvervsuddannelserne, pointerer Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne.

Både hhx og htx er innovative uddannelser, der vægter det virkelighedsnære og erhvervsrelaterede højt. Hhx gør en dyd ud af samarbejdet med det private erhvervsliv, og htx er frontløbere inden for projektarbejde og lægger vægt på at kombinere teori med praktisk erfaring. Vi har brug for unge med netop den ballast i bagagen, når de fortsætter på de videregående uddannelser.

Hvorfor har færre unge valgt en erhvervsuddannelse? Måske er der mangler ved studievejledningen, markedsføringen af uddannelserne eller noget helt tredje. Vi kender ikke det præcis svar, men Danske Erhvervsskoler samler nu alle kræfter og nedsætter en tænketank med repræsentanter fra alle interessenter, der skal undersøge årsagerne til de lave søgetal og udarbejde et oplæg til, hvordan udviklingen bliver vendt.

- Det ser oven i købet ud til, at det er uddannelsesinstitutionerne i de små udkantssamfund, det går værst ud over, og det forstærker risikoen for, at Danmark bliver vredet fuldstændig skæv. Vi har brug for at se både indad og udad i den nuværende situation. Vi skal finde ud af, hvad vi selv kan gøre bedre, men vi har også brug for, at både arbejdsmarkedets parter og politikerne kommer op af stolen og tager ansvar for den nedslående udvikling for hele det danske erhvervsliv, fastslår Kim Simonsen.

Ønskes der yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Kim Simonsen, formand for Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne, på mobil tlf. 4054 3909. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K