Del
 | Nyhed

Ledelse af højtuddannede i gymnasiet

Hvad vil det sige at lede højtuddannede medarbejdere i gymnasierne?

Hvilke udfordringer står man som leder over for, og hvilke kompetencer skal man besidde?

Hvordan opnår ledelsen sammenhængskraft i en organisation som gymnasiet, hvor de højtuddannede ofte leder sig selv?

Og hvad forstår de højtuddannede, fagprofessionelle og kreative medarbejdere ved god ledelse i gymnasierne?

Og hvad gør de som medarbejdere for at fremme god ledelse?

Det omhandler et udviklings- og forskningsprojekt om ledelse af højtuddannede i gymnasierne. Det er udført over 2 1/2 år under ledelse af cand.merc. og ph.d Helle Hedegaard Hein, som har sat fokus på seks almene og erhvervsgymnasiale uddannelser.

GL, Danske Erhvervsskoler-Lederne og Danske Gymnasier præsenterede i dag, den 23. oktober, resultaterne fra udviklings- og forskningsprojektet på en konference.

Læs Helle Heins rapport her

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K