Del
 | Pressemeddelelse

Ledige får råd til at uddanne sig

Erhvervsskolerne er godt tilfredse med, at ledige nu får mulighed for at komme på kurser, der koster mere end 3.500 kr. pr. uge, når regeringen og Enhedslisten nu fjerner prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse. Det gælder ufaglærte og faglærte ledige og ledige med forældet uddannelse. Dermed får de fra 1. april 2012 igen adgang til kurser indenfor transport og svejsning, som har været lukket land på grund af prisloftet.

Danske Erhvervsskoler-Lederne er godt tilfreds med, at politikerne kan se behovet for at opkvalificere arbejdsstyrken, så den er rustet, når virksomhederne igen øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Der er sket en halvering i AMU-aktiviteten for de ledige, og her spiller prisloftet en meget væsentlig rolle, så det er i 11. time, at de ledige nu igen får mulighed for at tage de kurser, mener Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

”Den faldende AMU-aktivitet har betydet, at vores skoler har været nødt til at overveje at lukke aktiviteter. Fjernelse af prisloftet for de ledige kan ikke løse hele problemet, for besparelserne i forhold til de beskæftigede består jo, men initiativet overfor de ledige kan give AMU-sektoren et livsvigtigt kunstigt åndedræt,” siger Lars Kunov.

Nu ser han sammen med erhvervsskolerne frem til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter tager fat på at løse de øvrige udfordringer på voksen- og efteruddannelsesområdet ved trepartsforhandlingerne. Det drejer sig om at fjerne de øvrige aktivitetsdæmpende foranstaltninger fra den tidligere regerings Genopretningspakke fra 2010 -nedsættelse af VEU-godtgørelsen fra 100 til 80 pct. af dagpengesatsen og deltagerbetaling på AMU for folk med videregående uddannelse. Og så skal der skabes nye rammer og muligheder for efteruddannelse for både ledige og beskæftigede, så det igen er attraktivt for alle parter. Ellers viser erfaringerne fra 2011, at opkvalificeringen smuldrer.

”Der er behov for et massivt løft af arbejdsstyrken for at sikre produktivitet og innovation og dermed konkurrenceevnen de kommende år. Derfor er det vigtigt, at vi meget hurtigt får taget fat på resten af AMU-systemet,” siger Lars Kunov.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K