Del
 | Pressemeddelelse

Lidt flere elever starter på en erhvervsuddannelse

Erhvervsskolerne har samlet set haft en lille stigning i antallet af elever på erhvervsuddannelserne. Men vi er stadig meget langt fra de politiske mål. Samtidig kan stram økonomi på en del skoler tvinge dem til at afskedige lærere, som ellers skal sikre uddannelsessystemets kvalitet og fleksibilitet.

10.941 elever startede i august 2016 på grundforløb 1 på en erhvervsuddannelse direkte fra folkeskolen på en af de 71 erhvervsskoler, der er medlem af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Det er 207 flere end i august 2015, hvor det var 10.734 elever, så der er altså tale om en minimal stigning.

Det viser en rundspørge gennemført af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Samtidig viser rundspørgen, at antallet af elever, der er startet på grundforløb 2, er steget med 416 elever. Siden 2015 er tallet steget fra 14.329 til 14.745 i 2016, så der er altså også tale om en lille stigning.

Fremgangen bekræfter søgetallene fra marts 2016, hvor der også var tale om en lille fremgang i søgningen til erhvervsuddannelserne fra 9. og 10. klasse målt i antal personer.

"Vi er da godt tilfredse med, at skolerne samlet set har fået lidt flere elever på grundforløbene sammenlignet med sidste år. Det er forhåbentlig udtryk for, at den negative udvikling er stoppet, men det går meget langsomt og er fortsat langt fra de politiske ambitioner," siger Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Det politiske mål om, at 30 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, betyder, at 8.000 flere elever end i dag skal komme direkte fra 9. eller 10. klasse. Den lille elevfremgang i år vil heller ikke for alvor kunne mærkes på skolernes økonomi, som mange steder i landet er uhyre stram. De foregående års lille elevoptag betyder, at man har svært ved at fastholde rentable holdstørrelser. Det skal ikke mindst ses i lyset af de fortsatte besparelser, regeringen lægger op til i sit finanslovsforslag for de kommende år.

"Skolerne har allerede foretaget omfattende strukturtilpasninger og afskediget mange lærere i forbindelse med EUD-reformen. Det er naturligvis op til skolerne at tilpasse omkostningerne efter det aktuelle behov. Men der er samtidig et politisk ønske om at fastholde et uddannelsessystem af en høj kvalitet med et geografisk distribueret udbud af uddannelser, så flere unge tiltrækkes, ligesom arbejdsmarkedet efterspørger flere faglærte," tilføjer Peter Amstrup.

Peter Amstrup håber, at trepartsaftalen om flere praktikpladser og en indsats i forhold til folkeskolen vil bidrage til at få flere elever på erhvervsuddannelserne, men lige nu går det alt for langsomt.

Optagetal

Grundforløb 1 (9. og 10. klasse)

2015: 10.734

2016:10.941

Grundforløb 2

2015: 14.329

2016: 14.745

(NB: Disse tal omfatter de 71 erhvervsskoler, incl. AMU-centre, der er medlemmer af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Det betyder, at 14 af 16 social- og sundhedsskoler og 5 af 11 landbrugsskoler IKKE indgår i disse tal). 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K