Del
 | Pressemeddelelse

Loft over studieture risikerer at ramme de forkerte

Der tegner sig et politisk flertal bestående af SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti for regeringens forslag om at sætte et loft på elevers egenbetaling til studieture i gymnasiet. Hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier opfordrer man til dialog med sektoren, inden sømmet slås i.

Regeringen ønsker med sit forslag om en egenbetaling på max 3000 kr. for studieture at sikre alle unge lige adgang til at deltagelse heri og samtidig mindske konkurrencen mellem institutionerne. Det er en sympatisk tanke, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier kan tilslutte sig ift. de studieture, der er forbeholdt hele klasser.

Men før politikerne lægger et loft på, hvad en studietur må koste, bør de tale med erhvervsgymnasierne og høre mere om, hvad rejserne giver eleverne og ikke mindst, hvilke elever som vælger at tage med.

I gymnasieaftalen fra juni 2016 står der, at gymnasierne skal sikre styrkede kompetencer hos de unge, herunder viden om bl.a. omverdenen. Det arbejder gymnasierne dagligt med i fagene og bruger også studieturene til dette formål.

”På erhvervsgymnasier er der klasseture, hvor hele klassen påtænkes at skulle med. De ligger typisk i 2. eller 3. g. De elever, som af forskellige årsager ikke ønsker at tage med, får undervisning på skolen. På disse ture kan det være fornuftigt at sætte en grænse for, hvad omkostningerne må være. Det bør ligge på omkring 5000 kr., så det er realistisk med transport, ophold mv.” siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Ved siden af klasseturene laver erhvervsgymnasierne studieture, som ofte går på tværs af klasser. Det er bl.a. 2-ugers ture til Vietnam, hvor eleverne er indkvarteret og modtager undervisning på et lokalt universitet. Disse ture koster mere og deltagelse er valgfrit. Hvis eleverne vælger det fra, er der naturligvis alternativ undervisning på skolen. Mange erhvervsgymnasier har fonde, som eleverne kan søge, hvis de mangler midler til en sådan tur.

”For mange elever er dette første gang, at de er på et længerevarende udenlandsophold. Det er ikke alle unge, som er rejsevante og hvor familierne bruger ferierne på at tage udenlands. Studieturene er en mulighed for, at eleverne kan komme afsted uden familien men i trygge rammer og med et læringsperspektiv. Det klæder dem på personligt, fagligt og socialt og giver ballast til fremtiden”, siger Lars Kunov og fortsætter: 

”På erhvervsgymnasierne kan vi være bekymrede for, at politikerne rammer netop de elever, de gerne vil hjælpe, ved at skolerne ikke længere kan tilbyde rejser til USA, Kina og andre oversøiske lande”.

Yderligere kommentarer
Direktør
Lars Kunov
Tlf.: 2072 0321

Pressekontakt
Politisk konsulent
Sebastian Carstensen
Mail: sca@deg.dk
Tlf.: 2872 0268


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K