Del
 | Pressemeddelelse

Markant satsning på uddannelse vækker jubel

Erhvervsskolerne er klar til at hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet med et reelt kompetenceløft, som der lægges op til i reform af beskæftigelsesindsatsen. Nye positivlister vil styrke skolernes muligheder for at tilbyde den uddannelse, virksomhederne efterspørger, mener Danske Erhvervsskoler.

Hvordan styrker man bedst de mindst uddannede lediges muligheder for at kommet tilbage til arbejdsmarkedet? Ved at give dem erhvervsrettet uddannelse målrettet arbejdsmarkedets behov, og derfor flyttes 500 mio.kr. fra aktiveringskurser til uddannelse i den beskæftigelsesreform, som regeringen og V, DF og K netop har aftalt.

Danske Erhvervsskoler hilser reformen velkommen og er bl.a. positiv overfor de nye initiativer som seks ugers jobrettet uddannelse til ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse, erhvervsuddannelse for voksne og en styrkelse af voksenlærlingeordningen.

”Arbejdsmarkedets behov bør naturligvis være omdrejningspunktet for beskæftigelsesindsatsen overfor de ledige. Og i reformen indfører man såkaldte landsdækkende positivlister for de seks ugers jobrettet uddannelse, som med afsæt i AMU-kurserne fastsætter hvilke kurser, de ledige kan få. Det kan blive et positivt redskab for skolerne, så de kan tilbyde den uddannelse, virksomhederne måtte efterspørge,” siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.  

Reformen afsætter også 100 mio.kr. om året i en regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere, som skal baseres på regionale positivlister. Disse lister skal udarbejdes i samarbejde med blandt andre VEU-centre og erhvervsskoler, og det arbejde ser Danske Erhvervsskoler frem til, at skolerne skal deltage i.  

”Det er naturligvis af stor betydning, at uddannelsesindsatsen også målrettes det konkrete regionale behov, da der jo kan være store forskelle på virksomhedernes konkrete behov for kvalificeret arbejdskraft,” siger Lars Kunov, som tilføjer, at det er særdeles positivt, at regeringen f.eks. med fokus på erhvervsuddannelse for voksne, EUV, har sikret et tæt samspil mellem beskæftigelsesreformen og reformen af erhvervsuddannelserne, som træder i kraft i august 2015.

Yderligere kommentarer Lars Kunov 20 72 03 21


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K