Del
 | Pressemeddelelse

Meget få elever udsættes for arbejdsskader på Bygge- og Anlægserhvervsuddannelserne

I 2008 har 20 skoler anmeldt 73 anmeldelsespligtige ulykker og registreret 144 ikke-anmeldelsespligtige ulykker for 7216 årselever. I alt 217 små og større ulykker svarende til, at 3 % af alle årselever har fået registret en arbejdsskade på Bygge og Anlægsuddannelserne i 2008.

På det halvårige grundforløb har 2279 årselever haft 95 ulykker svarende til 4,17 % af årseleverne. På hovedforløb har 2015 årselever haft 74 ulykker svarende til 3,67 % af årseleverne.

En elev på erhvervsskolernes grundforløb svarer ikke til en årselev. Det giver et lidt højere tal, nemlig at 8.34 % af grundforløbeleverne kom til skade i 2008. Det svarer til to elever i en almindelig grundforløbsklasse.

21 ud af 27 svarende til 77 % af skoler med Bygge- og Anlægsuddannelser har deltaget i undersøgelsen.

”Det er tilfredsstillende tal – selv om vi til stadighed har fokus på at forbedre sikkerheden! Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at det helt afgørende for Danske Erhvervsskoler i denne sammenhæng er, at forebygge de alvorlige ulykker og adfærd hos vores lærlinge, der kan afstedkomme varige mén. Men man skal holde sig for øje, at det er svært at lære at mestre et fag og opnå rutine i betjening af et værktøj uden at få en blå negl, en klemmelus eller et lille hul på fingeren”, siger Poul Chr. Jespersen, Miljø- og sikkerhedsleder på Århus Tekniske Skole, der har lavet undersøgelsen.

Baggrund for undersøgelsen
I efteråret 2008 fremkom der tal i dagspressen, som sagde, at 88 % af eleverne på bygge- og anlægsuddannelserne på grundforløb kom til skade, når de modtog undervisning på en erhvervsskole. Tallene stammede angiveligt fra en undersøgelse som Arbejdsmedicinsk klinik i Herning var i gang med på 3 udvalgte erhvervsskoler. De havde spurgt eleverne om alle ulykker/hændelser, der alene havde medført et afbrud i arbejdet. Delkonklusioner herfra var blevet fremlagt på Arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg i oktober 2008.

Læs hele rapporten her


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K