Del
 | Pressemeddelelse

Meget stor søgning til de nye erhvervsakademier

”Det er helt overvældende! Vi havde håbet på en fremgang i ansøgertallet til vores uddannelser, men det her er helt fantastisk og en stor succes for de ti nye erhvervsakademier. Men det er altså også nogle rigtigt gode uddannelser vi tilbyder”, siger Søren Clemmesen, konsulent i Danske Erhvervsskoler.

De nye bachelor-overbygningsuddannelser på akademiuddannelserne har også haft en imponerede søgning. Knapt 1200 har benyttet sig af muligheden for, at det nu første gang er muligt at fortsætte fra akademiuddannelsen til en professionsbachelor på et akademi. Det drejer sig om uddannelserne International Handel, Sportsmanagement, International Hospitality Management, Web Udvikling, Software Udvikling, Design og Business. Den glædelige konsekvens af dette er en unik mulighed for at tilrettelægge et studieforløb med af- og påstigning, samtidig med at den studerende har en direkte kontakt til erhvervslivet.

”Det er helt tydeligt, at de unge mennesker tænker på at få sig en uddannelse i disse tider! Og det er godt og rigtigt. Det er vigtigt at den danske arbejdsstyrke er veluddannet, innovativ og konkurrencedygtig når krisen er overstået og konjunkturerne vender igen. Det er vores uddannelsesniveau, fleksibilitet og innovative evner, der tidligere har været de vigtigste grundpiller i det danske arbejdsmarkeds konkurrencevene og det vil det også være i fremtiden”, siger Søren Clemmesen.

Erhvervsakademierne er en helt ny institutionskonstruktion, der udspringer af de danske er­hvervs­skoler. Erhvervsakademierne etableredes den 1. januar 2009 med det formål at forbedre regeringens uddannelsesmål om, at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Erhvervsakademierne udbyder primært akademiuddannelser, korte videregående uddannelser og tekniske og merkantile ud­dan­nelser. Akademierne uddanner overvejende til det private arbejdsmarked. Der findes ti erhvervsakademier i Danmark.

Danske Erhvervsskoler er interesseorganisation for de nye erhvervsakademier.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K