Del
 | Pressemeddelelse

Mere end 10.000 elever direkte fra folkeskolen

10.387 elever startede på en erhvervsuddannelse direkte fra folkeskolen i sidste uge, viser Danske Erhvervsskolers rundspørge blandt skolerne. Det svarer stort set til det antal, der meldte sig i marts, så adgangskravet på 02 har ikke kostet så mange elever som frygtet.Til gengæld er der uhyre langt til målet om 25 pct. af en ungdomsårgang allerede om fem år, siger Lars Kunov.

I sidste uge var det første skoledag på landets 63 erhvervsskoler, og her mødte 10.387 elever op på det nye grundforløb 1. Det er elever direkte fra 9. og 10. klasse, som nu får et ekstra halvt år på erhvervsskolen til afklaring, vejledning og information om mulighederne på erhvervsskolen. Eleverne har på forhånd valgt et af fire hovedområder, hvor de specialiserer sig mere og mere indtil jul, hvorefter de starter på deres egentlige erhvervsuddannelse på grundforløb 2.

10.387 elever svarer nogenlunde til det antal, der meldte sig via optagelse.dk i marts, hvor der var tale om en lille tilbagegang i forhold til søgningen i 2014. Alligevel er Danske Erhvervsskolers direktør, Lars Kunov, lettet over antallet, der mødte op på første skoledag.

”Det nye adgangskrav på 02 i dansk og matematik kunne betyde, at flere ansøgere ikke kom ind og måske heller ikke bestod den tilbudte optagelsesprøve. Men en del af de svage elever er måske allerede i marts blevet vejledt til at fortsætte i 10. klasse og udsætte søgningen til næste år. Hvis det er tilfældet, kan vi jo håbe på en stigning i ansøgertallet i 2016,” siger Lars Kunov, og tilføjer, at skolerne har store forventninger til den nye EUD10, hvor 10. klasse gennemføres i tæt samarbejde med en erhvervsskole.

Lars Kunov er dog spændt på, om det lykkes at leve op til den politiske målsætning om, at 25 pct. af en ungdomsårgang allerede om fem år skal starte på en erhvervsuddannelse og 30 pct. i 2025 direkte fra folkeskolen.

I år går 18,5 pct. i gang, hvilket svarer til ca. 12.300 elever (incl. social- og sundhed). Så forestiller man sig en jævn stigning de næste fem år målt på 2015-årgangen, svarer det i runde tal til, at omkring 850 flere elever hvert år skal vælge en erhvervsuddannelse, så man når op på, at mere end 16.500 folkeskoleelever starter på en erhvervsuddannelse i 2020.

”Det er en stor opgave og vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at nå målet og etablerer ungemiljøer og undervisning af høj kvalitet, der gør uddannelserne attraktive for de unge. Det kræver et tæt samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler, som allerede er i gang. Men folkeskolen skal i gang med en massiv indsats for at inspirere og motivere eleverne til at se en erhvervsuddannelse som et alternativ til en studentereksamen. Det er langt fra nok at dygtiggøre dem, der i dag ikke lever op til adgangskravet, så vi skal tiltrække mange flere af dem, der i dag vælger gymnasiet,” tilføjer Lars Kunov.

Da grundforløb 1 gennemføres for første gang i år, er det ikke muligt at sammenligne med optagetal fra de foregående år. Til september, hvor skolerne også har igangsat grundforløb 2, primært for de ældre unge og voksne, gennemfører Danske Erhvervsskoler endnu en rundspørge blandt skolerne om optagetal. På det tidspunkt vil man få et samlet optagetal på erhvervsuddannelserne og dermed kunne sammenligne med 2014.

Yderligere kommentarer Lars Kunov, tlf. 20 72 03 21.

Se optagetallene her


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K