Del
 | Nyhed

Ministeren: Hvis I tror det er godt nok....

Undervisningsminister Tina Nedergaard var ude med riven på Danske Erhvervsskoler - Bestyrelsernes konference om erhvervsakademiernes fremtid. Budskabet var ikke til at tage fejl af: Bliver erhvervsakademierne ikke bedre til at bidrage til 50 % målsætningen forsvinder de som selvstændige institutioner efter evalueringen i 2015.

På konferencen blev det for første gang ret tydeligt, hvad de forskellige aktørers holdninger p.t. er til erhvervsakademiernes fremtid:
Undervisningsminister Tina Nedergaard lagde ikke skjul på, at hun ønsker, at se langt bedre resultater fra erhvervsakademierne, end de leverer i dag. ”Det går godt, men ikke godt nok”, som hun sagde.

Tina Nedergaard lagde heller ikke skjul på, at hun på sigt ønsker færre og større akademier. Optimalt set, mente hun, at erhvervsakademierne burde fusionere ind i professionshøjskolerne.

Arbejdsmarkedets parter var overraskende enige – lige med undtagelse af spørgsmålet om akademierne skal fusioneres ind i professionshøjskolerne. Der ønsker parterne, at akademierne skal forblive som selvstændige institutioner.

LO, DI og Dansk Erhverv bakkede op om at styrke erhvervsakademierne bedst muligt bl.a. gennem fælles markedsføring af uddannelserne.
LO og DI mente også, at akademierne bør udvikle sig til rene classic-modeller. Lige på det punkt var Dansk Erhverv kun delvist enige og mente, at det fortsat burde være valgfrit, hvilken model det enkelte akademi ønsker at følge.

Blandt erhvervsakademierne var der naturligt nok divergerende holdninger til, hvilken model der er mest hensigtsmæssig.

Blandt parterne var der ligeledes bred enighed om, at bestyrelserne i fremtiden skal vælges direkte, men fortsat med parterne som de toneangivende.

Glæd dig til at læse meget mere fra konferencen i det næste nummer af magasinet Danske Erhvervsskoler, der udkommer i uge 41.

 

Oplægsholdernes slides er på vej:

Undervisningsminister Tina Nederggaards tale  

Faglig sekretær fra LO, Ejner Holst
Uddannelseschef fra Dansk Erhverv, Stine Pilegaard Jespersen
Uddannelseschef fra DI, Flemming Larsen
Direktør Anya Eskildsen, Niels Brock
Rektor Ole Gram-Olesen, Erhvervsakademiet Copenhagen Business
Bestyrelsesforman Henrik Salée, Københavns Erhvervsakademi
Bestyreslsesformand Peter Zinck, Erhvervsakademiet Lillebælt

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K