Del
 | Nyhed

Model for modernisering af vekseluddannelsesprincippet

 

Vekseluddannelse er en forudsætning for en høj beskæftigelsesfrekvens blandt unge, derfor skal flest mulige unge gennemføre deres praktik i en virksomhed. Mange unge står imidlertid uden en ordinær praktik-aftale, og skolepraktik, som den er i dag, er ikke den ideelle løsning. De unge vælger skolepraktik fra pga. omdømmet, manglende kvalitetssikring, økonomi og demografi. Det er ærgerligt, da skolepraktik for mange er en vej til en ordinær praktikaftale.  

Der er derfor brug for en modernisering af vekseluddannelsessystemet med en permanent og fleksibel model, der kan fungere i en konjunkturstyret markedsøkonomi og generere de 40.000 nye årlige aftaler, der er brug for. Modellen vil kræve en entydig placering af ansvar og koordination samt en samfundsmæssig investering.

Læs Danske Erhvervsskolers - Ledernes notat 'Model for modernisering af vekseluddannelsesprincippet' her.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K