Del
 | Nyhed

Myter om frafald på erhvervsuddannelserne

Debatindlæg af Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler 

Frafaldet på erhvervsuddannelserne synes, at være blevet konsensusforklaringen når alskens samfundsmæssige og uddannelsesmæssige problemstillinger skal forklares og bortforklares. Således også i dette tilfælde. Der er mange myter om frafaldet på erhvervsuddannelserne og ikke mindst størrelsen af det. Et af de tal vi tit hører er at ca. halvdelen af eleverne falder fra. Men det tal passer ikke.  

For det første bygger myten om det store frafald på tal fra 2007. Erhvervsskolerne har rent faktisk nedbragt frafaldet siden. For det andet inkluderer de 50 % også omvalg af uddannelse! Helt konkret betyder det, at det tæller som frafald, når en elev af en eller anden årsag vælger at gå fra én uddannelse til en anden. Altså den helt almindelige situation, hvor fx en murerlærling finder ud af, at han hellere vil være tømrer eller på en af de gymnasiale uddannelser.

Frafaldet er stadig for højt, men det er ikke i nærheden af at være på de påståede 50 %. Tal fra Undervisningsministeriet viser, at 16 procent af de elever, der begyndte på et grundforløb efter sommerferien 2008, er faldet fra uden at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det er et stort fald i forhold til året før, hvor tallet lå på 21 procent. Til sammenligning kan nævnes, at det almene gymnasium i 2007 havde en frafaldsprocent på 17 %.  

Det reelle problem, som politikerne bør fokusere på, er de elever, der dropper ud af ikke bare en erhvervsuddannelse, men hvilken som helst ungdomsuddannelse og ikke efterfølgende kommer i gang igen med en ny uddannelse. Men det er altså ikke et problem, at en elektrikerlærling finder ud af, at han hellere vil gå på et teknisk gymnasium eller at en frisørelev hellere vil være SOSU-assistent. Flere unge skal have en ungdomsuddannelse, det kan alle være enige om, men vi skal passe på med at problematisere, at nogle unge ikke tager den lige vej gennem uddannelsessystemet. Det er erhvervsskolerne faktisk ret gode til at håndtere.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K