Del
 | Nyhed

Ny analyse: Genopretning af erhvervsskolerne - analyse af omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne

I forlængelse af både finanslov og trepartsaftale har økonomien på erhvervsskolerne været diskuteret. Det har givet anledning til en analyse af omprioriteringsbidraget for at synliggøre erhvervsskolernes nuværende økonomisk situation og hvad en genopretning af erhvervsskolerne egentlig kræver. 

Analysen kommer bl.a. frem til, at erhvervsskolerne i perioden fra 2016 til 2020 som følge af omprioriteringsbidraget akkumuleret set har sparet knap 3,2 mia. kr. Erhvervsskolerne har i 2021 ca. 590 mio. kr. mindre at drive uddannelser for sammenlignet med 2015, når man tager højde for, at der i 2021 gives en kvalitetspulje til både arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsuddannelserne. 

Helt specifikt betyder dette, at der i 2021 er knap 270 mio. kr. mindre at drive erhvervsuddannelser for sammenlignet med 2015, hvis man tager højde for kvalitetsløftet til erhvervsuddannelserne på 185 mio. kr.

Analysens hovedkonklusioner peger på følgende:

  • Erhvervsskolerne har i perioden 2016 til 2020 som følge af omprioriteringsbidraget akkumuleret set sparet knap 3,2 mia. kr. 
  • Erhvervsuddannelserne har i perioden 2016 til 2020 sparet knap 1,9 mia. kr., hvor der i samme periode er givet knap 0,8 mia. kr. som et ekstraordinært kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne har derfor haft knap 1,1 mia. mindre at drive uddannelse for i perioden 2016 til 2020 sammenlignet med 2015. 
  • I 2021 er der knap 270 mio. kr. mindre at drive erhvervsuddannelser for sammenlignet med i 2015, hvis man medregner at erhvervsuddannelserne får et kvalitetsløft på 185 mio. kr. i 2021. 
  • Samlet set har erhvervsskolerne ca. 590 mio. kr. mindre at drive uddannelser for i 2021 sammenholdt med 2015, som følge af omprioriteringsbidragets effektiviseringskrav og man tager højde for de kvalitetspuljer, der ydes til hhv. erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne. 
  • Besparelserne på uddannelsesinstitutionerne har medført et økonomisk pres, der besværliggør udviklingen ift. undervisningen og den faglige kvalitet.

Læs hele analysen om omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne her


 
 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K