Del
 | Nyhed

Ny analyse: Transporttidens betydning for krydssøgning fra hhx og htx til stx og hf

De erhvervsgymnasiale uddannelser oplever langt flere krydssøgninger end de almengymnasiale uddannelser. Det viser en netop udarbejdet analyse, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier står bag. 

Flere analyser peger på, at transporttid har betydning for unges valg af gymnasial uddannelse. I DEGs netop gennemførte analyse sættes der fokus på elever, der vælger forskellige typer af gymnasial uddannelse som deres 1. og 2.- 5. prioritet.

Formålet er at undersøge, om elever, der har valgt en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx eller htx) nærmest deres bopæl, er mere tilbøjelige til at vælge de almengymnasiale uddannelser (stx og hf) som 2. prioritet, hvis transporttiden mellem nærmeste og ikke-nærmeste erhvervsgymnasiale uddannelsesudbud øges.  

Analysen har derfor fokus på at danne et overblik over krydssøgninger mellem de gymnasiale uddannelser med henblik på at belyse, hvorvidt transporttiden har betydning for om 1. prioritetsansøgere til hhx og htx vælger stx eller hf som deres 2. prioritet.

Analysens hovedkonklusioner peger på følgende: 

  • I 2020 havde 28 pct. af 1. prioritets ansøgerne til hhx og htx en almen gymnasial uddannelse som 2. prioritet (kaldet en krydssøgning). Det svarer til ca. 4.000 elever på landsplan, viser data fra Børne- og Undervisningsministeriet.
  • De erhvervsgymnasiale uddannelser oplever langt flere krydssøgninger end de almengymnasiale uddannelser.
  • Jo større forskellen er mellem transporttiden til det nærmeste og ikke-nærmest hhx- eller htx-udbud desto højere andel af eleverne vælger en almengymnasial uddannelse som deres 2. prioritetsansøgning og er dermed krydssøger.
  •  Transporttid mellem nærtliggende og ikke-nærtliggende uddannelsessteder spiller en stor rolle for, om eleverne krydssøger fra de erhvervsgymnasiale uddannelser til de almengymnasiale uddannelser.
     

Læs hele DEGs analyse om transporttidens betydning for krydssøgning fra erhvervsgymnasiale- til de alemngymnasiale uddannelser. 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K