Del
 | Pressemeddelelse

Ny formand for DEG-B

Efter generalforsamlingen i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne, DEG-B, har bestyrelsen konstitueret sig og Kim Simonsen, formand for HK, er ny formand. Han har gennem en årrække været engageret i bestyrelsesarbejdet på erhvervsskolerne og har også været formand for bestyrelsesforeningen i en tidligere periode. Kim Simonsen afløser Lars Goldschmidt på formandsposten, og Lars Goldschmidt fortsætter som næstformand.

Kim Simonsen er 57 år og har været formand for HK siden 2008. Forud var han formand for HK Kommunal i 18 år.

Den nye formand for DEG-B er meget engageret i erhvervsskolernes arbejde med at bidrage til den politiske dagsorden om at få flere af de helt unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

"Vi skal være kongelige hofleverandører i at uddanne arbejdskraft til dansk erhvervsliv. Og den vare skal vi levere i tæt samarbejde og partnerskab med andre," siger Kim Simonsen, og tilføjer, at det i lige så høj grad betyder, at det er vigtigt at have fokus på uddannelse og opkvalificering af hele arbejdsstyrken.

"Det er vigtigt at huske de voksne. Voksen- og efteruddannelsesområdet skal have langt mere opmærksomhed, end det får i dag. Vi skal uddanne og opdatere os hele livet – det er vores samfunds vigtigste ressource," mener den nye DEG-B formand.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K