Del
 | Pressemeddelelse

Ny regering er også optaget af flere faglærte

Behovet for flere unge på erhvervsuddannelserne ser også ud til at stå højt på den nye regerings politiske dagsorden, bemærker Danske Erhvervsskoler, der ser frem til samarbejdet med den nye undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

EUD-reformen er baseret på et bredt politisk forlig i Folketinget, og derfor er det heller ikke overraskende, at Danmarks behov for at få flere unge til at blive faglærte er nævnt i den nye regerings regeringsgrundlag. Alligevel er Danske Erhvervsskolers direktør, Lars Kunov, glad for, at der sættes fokus på, at flere skal tage en erhvervsuddannelse med en praktikplads i en virksomhed.

"I Danske Erhvervsskoler ser vi frem til det kommende samarbejde med Ellen Trane Nørby, som er ny på uddannelsesområdet, men samtidig har en stor politisk erfaring. Vi vil meget gerne bidrage til hendes viden om de erhvervsrettede uddannelser, og samtidig vil vi naturligvis som hidtil komme med konstruktive forslag og anbefalinger til den fortsatte udvikling af uddannelserne og deres vilkår i hele landet," siger Lars Kunov, der også bakker op om regeringens plan om at styrke fagligheden og fokusere studieretningerne i de gymnasiale uddannelser.

"I den forbindelse håber jeg også at den nye regering allerede i finanslovsforslaget for 2016 vil tage fat på at udligne de urimelige forskelle mellem hhx og stx-taxametrene. Venstre har jo flere gange taget emnet op i samråd i Børne- og Undervisningsudvalget, så det håber jeg naturligvis, at man vil følge op, efter man har fået regeringsmagten," tilføjer Danske Erhvervsskolers direktør.

Han undrer sig over, at regeringsgrundlaget ikke indeholder ret meget om uddannelse af de voksne. Uddannelse er nævnt i forbindelse med kommende trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter, men der står ikke noget om, hvad regeringen ønsker.

"Regeringen er jo optaget af at flytte flere fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet, og her spiller voksen- og efteruddannelsessystemet en væsentlig rolle."


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K