Del
 | Pressemeddelelse

Ny velfærdsaftale giver løft til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

I går landede regeringen en delaftale i finansloven på en række velfærdsområder, der bl.a. også tildeler ungdomsuddannelsesområdet en tiltrængt pose penge. 

Siden 2015 er ungdomsuddannelserne blevet udhulet som konsekvens af omprioriteringsbidraget. Det skal ses i sammenhæng med de flere politiske krav og målsætninger der er kommet på området. Derfor er det glædeligt, at regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet prioriterer erhvervsuddannelserne og erhvervsgymnasierne – selv i en tid, hvor tunge dagsordner som Covid-19 og klimaet sætter økonomien under pres. 

”Vi er glade for at erhvervsuddannelserne samt hhx og htx står til at få en økonomisk håndsrækning de næste par år. Det er tiltrængt. Vores skoler løfter et tungt ansvar, og en økonomisk prioritering gør det muligt for os at opretholde nogle uddannelsesudbud af høj kvalitet”, siger Ole Heinager, Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne. 

Det er en anerkendelse af, at ungdomsuddannelserne spiller en afgørende rolle i det danske samfund og er med til at sikre, at alle unge kommer godt videre i enten uddannelse eller beskæftigelse. Det er en vigtig prioritering, fordi det er erhvervsuddannelserne og erhvervsgymnasierne, der skal uddanne fremtidens grønne arbejdsstyrke. 

I alt står de gymnasiale uddannelser herunder de erhvervsgymnasiale uddannelser til at få et samlet løft på 220 mio. kr. årligt fra 2021-2024. Med en forventning om at puljen bliver fordelt ligesom kvalitetspuljen gør i dag på baggrund af aktivitet, så står erhvervsgymnasierne (hhx, htx og eux) til at få tildelt 70,5 mio. kr. årligt. Samtidig står erhvervsuddannelserne alene til et løft på 80 mio. kr. årligt fra 2021-2024. 

Derudover har regeringen og partierne bag aftalen afsat en grøn iværksætterpulje på 10 mio. kr. af på ungdomsuddannelsesområdet. Det er en vigtig anerkendelse af ungdomsuddannelsernes rolle i den grønne omstilling. 

”Vi er meget begejstret for den grønne iværksætterpulje, der er afsat til ungdomsuddannelserne. Erhvervsskolerne uddanner faglærte, der kommer til at stå i frontlinjen i klimakampen. Det er min klare forventning, at puljen kommer til at understøtte det arbejde”, siger Ole Heinager, Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K