Del
 | Nyhed

Nyledige har også brug for uddannelse

Mere uddannelse er vejen tilbage til arbejdsmarkedet for mange ledige. Ikke mindst dem, der ikke har så meget i forvejen. Derfor undrer det Danske Erhvervsskoler, at dem, der har allermest brug for uddannelse – de ufaglærte og kortuddannede – også rammes mærkbart af regeringens initiativ om begrænsning af 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Begrænsningen fremgår af det dagpengeforlig, regeringen indgik med Enhedslisten for et par uger siden. Ingen ledige vil fremover kunne tage 6 ugers selvvalgt uddannelse indenfor de første fire måneder af deres ledighed. Det harmonerer meget dårligt med, at al erfaring og undersøgelser viser, at det har uhyre stor betydning at gå i gang med uddannelse, hurtigt efter man er blevet ledig. Her er motivationen og gejsten størst, og arbejdsgiverne foretrækker medarbejdere, der ikke har været ledige for længe. Derfor kan en målrettet uddannelsesindsats netop være det, der skal til for at bringe én tilbage på arbejdsmarkedet. Og dermed kunne man undgå, at flere bliver langtidsledige.

Ifølge regeringens lovforslag begyndes 65 pct. af forløbene på 6 ugers selvvalgt uddannelse i dag indenfor de første 4 måneders ledighed. Noget af denne aktivitet vil fremover blive flyttet til efter 4 måneders ledighed, men ministeriet forventer alligevel, at de samlede udgifter vil blive reduceret med 36 pct.  De penge vil bl.a. blive brugt til at finansiere fortsættelsen af akutuddannelses-indsatsen, men det er efter Danske Erhvervsskolers mening en forkert omprioritering.

Nyledige, der selv vælger uddannelse, er langt mere motiverede og chancerne for et godt resultat er langt større. Det gælder ikke mindst dem uden eller med kort uddannelse, som typisk vil have et klart jobperspektiv med deres valg af 6 ugers uddannelse. Det står i modsætning til akutuddannelsesindsatsen, som foreløbig primært har sikret de ledige et forsørgelsesgrundlag, mens et egentligt kompetenceløft er mere tvivlsomt.

Effekten af de 6 ugers selvvalgte uddannelse bekræftes af en analyse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, som konkluderer, at den positive beskæftigelseseffekt er størst for netop ufaglærte og faglærte. Omkring 30 pct. af de ledige medlemmer i 3F og NNF har været i gang med selvvalgt uddannelse. Uddannelser på erhvervsuddannelsesniveauet – hovedsageligt AMU – er i højere grad end uddannelser på det videregående niveau målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder, hedder det bl.a. i analysen. Derfor foreslår Danske Erhvervsskoler, at man friholder de ufaglærte og kortuddannede – AMU-målgruppen – fra ændringerne, så de fortsat kan tage 6 ugers selvvalgt uddannelse fra starten af deres ledighedsperiode.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K