Del
 | Pressemeddelelse

Nyt grundforløb får eleverne til at blive

Knap 97 pct. af de elever, der startede på en erhvervsuddannelse lige fra folkeskolen er stadig i gang et par måneder efter skolestart, viser undersøgelse fra Danske Erhvervsskoler. Det dokumenterer, at det nye grundforløb 1 fungerer, mener direktør Lars Kunov.

Halvanden måned efter skolestart havde kun 350 af i alt 10.775 elever fra 9. og 10. klasse forladt erhvervsuddannelserne. Det svarer til 3,2 pct. på 66 skoler eller i gennemsnit fem elever pr. skole. Det lille frafald glæder erhvervsskolerne, der før har oplevet markante frafald i starten.

"Tilbagemeldingerne fra skolerne er klare: Eleverne virker i år mere motiverede og har dermed lyst til at fortsætte, og det får vi nu underbygget med disse tal. Det viser, at det nye grundforløb 1 er en rigtig god idé, fordi skolerne kan etablere hold, vejlede og introducere de elever, der kommer direkte fra folkeskolen. Eleverne får mulighed for at lære hinanden at kende og blive ordentlig forberedt, inden de træffer det endelige valg af uddannelse på grundforløb 2," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler.

På de to store hovedområder, kontor/handel og teknologi, byggeri og transport, er kun hhv. 2,1 pct. og 2,7 pct. af eleverne faldet fra. Der er særlig opmærksomhed på kontor/handel, da en stor del af uddannelserne fra i år udelukkende er EUX-uddannelser, hvor eleverne både får en erhvervsuddannelse og kan fortsætte på en videregående uddannelse.Også på de tekniske uddannelser skal EUX gerne tiltrække flere elever.

Det politiske ønske om at fastholde eleverne og få flere til at tage en erhvervsuddannelse stiller krav om attraktive uddannelser med bl.a. talentspor og uddannelser af høj kvalitet. Derfor håber Danske Erhvervsskoler, at man ved finanslovsforhandlingerne tilbagefører nogle af de besparelser, regeringen har lagt op til på erhvervsskolerne med et omprioriteringsbidrag på to pct.

"Det er uhyre vigtigt, at vi fortsat kan tilbyde attraktive uddannelser til de unge, som det nu er lykkedes at fastholde. Derfor opfordrer jeg politikerne til, at de i det mindste vil give os økonomisk ro i 2016 og 2017, så skolerne kan etablere de nye initiativer og vi får nogle ambassadører ud fra skolerne, der kan fortælle kommende elever den gode historie om at gå på en erhvervsuddannelse," siger Lars Kunov.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K