Del
 | Nyhed

Nyt kodeks forbedrer ungdomspolitikeres adgang til ungdomsuddannelserne

Pressemeddelelse – 5. juni 2012

Ungdomsorganisationerne skal have nemmere adgang til landets uddannelsesinstitutioner. Sådan lød en af anbefalingerne til at fremtidssikre demokratiet i Valgretskommissionens betænkning tilbage i 2011. På den baggrund er der nu udarbejdet et kodeks, der skal gøre det nemmere for ungdomspolitikerne at komme i dialog med eleverne på ungdomsuddannelser.

Problemet har ifølge betænkningen været, at organisationerne i stigende grad har haft vanskeligt ved at få adgang til at uddele materialer og holde debatmøder på institutionerne.

”Det er vigtigt, at unge motiveres til at engagere sig i politik, og at de stemmer ved valgene. Med kodekset bidrager vores uddannelsesinstitutioner til at løfte en vigtig samfundsmæssig opgave, så unge gennem en tættere dialog med hinanden oplever demokratiet i praksis og ikke blot som en paragraf i grundloven,” siger Christine Antorini, børne- og undervisningsminister.

Ministeriet for Børn og Undervisning har derfor sammen med DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Gymnasieskolernes Rektorforening og Danske Erhvervsskoler Lederne udarbejdet et kodeks, der opstiller rammer og spilleregler for politiske ungdomsorganisationer adgang til at lave politisk arbejde på gymnasier og erhvervsskoler.

Formand for DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd, Signe Bo siger:

”Danske unge ønsker oprigtigt at blive inddraget i den demokratiske proces. Det forudsætter, at de unges demokratiske engagement både plejes og modnes. Her spiller ungdoms- og uddannelsesinstitutionerne en afgørende rolle. Med kodekset har vi skabt en ramme, der styrker vores medlemsorganisationers adgang til de danske ungdomsuddannelser og forbedrer mulighederne for at fremme unges deltagelse i demokratiet.”

Direktør for Gymnasieskolernes Rektorforening, Helle Otte og Direktør for Danske Erhvervsskoler Lederne, Lars Kunov, siger:

”Vores institutioner spiller en afgørende rolle i at give unge et solidt demokratisk fundament. For os har det været afgørende, at vi med kodekset får fastsat nogle spilleregler, der på den ene side styrker elevernes muligheder for aktiv dialog med politiske aktive unge, og på den anden side sikre, at det sker på en måde, hvor det ikke forstyrrer undervisning eller skaber uro på vores skoler. Vi vil nu opfordre vores ledere til i samarbejde med elevrådene at få udarbejdet lokale retningslinjer for politisk arbejde, der kan tages i anvendelse ved efterårets kommunalvalg.”

Økonomi- og Indenrigsminister, Margrethe Vestager siger:

”Når unge taler med unge sker der noget andet, end når vi andre lægger vejen forbi. Det glæder mig, at unge med et stærkt engagement i deres samfund får lettere adgang til diskussioner og drøftelser på ungdomsuddannelser. I dag stemmer unge mindre end andre. Målet er, at de stemmer mindst lige så meget. Det styrker demokratiet, også selvom vi ikke måtte nå helt i mål i år. Hver stemme tæller.”

 

Fakta:

Den 1. december 2011 afgav Valgretskommissionen sin betænkning med 28 konkrete forslag til tiltag, der skal fremme unges deltagelse i demokratiet. På undervisningsområdet blev det blandt andet foreslået, at styrke samfundsengagerede ungdomsorganisationers adgang til uddannelsesinstitutionerne. Valgretskommissionens konklusioner og anbefalinger kan findes på www.valgretskommissionen.dk

 

Læs Kodeks for samfundsengagerede ungdomsorganisationers adgang til ungdomsuddannelsesinstitutioner.

 

Kontaktinformation:

Formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, Signe Bo

Tlf.: 5155 7173, email: signebo@remove-this.duf.dk

Direktør for Gymnasieskolernes Rektorforening, Helle Otte

Tlf: 2411 1281, email: hot@remove-this.rektorforeningen.dk

Direktør for Danske Erhvervsskoler Lederne, Lars Kunov

Tlf: 2072 0321, email: lku@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk

 

Minister for Børn- og Undervisning, Christine Antorini

Kontakt: Særlig rådgiver Lise Borup Krogsgaard, Tlf. 4127 7039

 

Økonomi- og Erhvervsminister, Margrethe Vestager

Kontakt: Særlig rådgiver Christina Eiberg, tlf. 50 77 56 69


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K