Del
 | Pressemeddelelse

Nyt opkvalificeringsudspil prioriterer uddannelse

Beskæftigelsesministeriet har præsenteret et nyt opkvalificeringsudspil, der sætter uddannelse i centrum som den løftestang, der skal hjælpe ledige i beskæftigelse og sikre, at flere ufaglærte bliver faglærte. Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier (DEG) hilser udspillet velkomment og ser store perspektiver i regeringens beskæftigelsespolitik. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård har netop præsenteret et omfattende opkvalificeringsudspil, der via uddannelse skal sikre, at ledige opkvalificeres og uddannes ind i brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft. Det skal bl.a. gøres ved at ledige over 30 år får ret til uddannelsesløft på en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge, hvis det er inden for et fag, hvor der er behov for arbejdskraft. 

”I DEG anerkender vi høj grad dette sporskifte, som regeringen nu præsenterer, hvor uddannelse spiler en central rolle i beskæftigelsesindsatsen. Det er et seriøst udspil, hvor løft fra ufaglært til faglært er en af nøglebrikkerne til at bekæmpe ledighed og samtidig sikre, at der uddannes medarbejdere til brancher, som kommer til at mangle arbejdskraft”, siger Lars Kunov, direktør hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. 

Opkvalificering af ledige og beskæftigede
Opkvalificeringsudspillet indeholder desuden en øget bevilling fra 120 mio. kroner til 200 mio. kroner i 2020 og 250 mio. kroner i 2021 til korte erhvervsrettede kurser for ledige og beskæftige. Kurserne skal bl.a. fokusere på at kunne tilbyde relevant efteruddannelse til nye jobfunktioner opstået som konsekvens af corona, fx testopgaver, smittesporing og hygiejne.

”Det er et vigtigt skridt, for der er brug for, at ufaglærte bliver klædt på med højt specialiserede kompetencer, der kan varetage efterspørgslen på specifikke jobfunktioner. Allerede nu ser vi, at det primært er de ufaglærte, der mister deres arbejde. Derfor er der behov for at styrke opkvalificeringsindsatsen hurtigst muligt”, siger Lars Kunov. 

”Vi ser et kæmpe problem i at de lovpligtige samtaler nu har hobet sig op på jobcentrene under nedlukningen, og det mener vi der skal findes pragmatiske løsninger på, så der kan komme fart på opkvalificeringsindsatsen. Erhvervsskolerne kan levere, så der bør ikke stå regler for reglers skyld i vejen for at komme i gang”, siger Lars Kunov.

En løsning for tre kriser 
Som en del af udspilet skal flere have styrket deres basale og grundlæggende færdigheder inden for it, og engelsk, samt læse-, skrive, - og regnekompetencer. Derudover vil regeringen sikre, at der fortages en vurdering af behovet for nye tiltag til at styrke opkvalificering og efter- og videreuddannelse på alle niveauer i den grønne omstilling. 

”Udspillet er et udtryk for at man helt rigtigt ser på den aktuelle krisesituation og beskæftigelsesindsatsen i en større sammenhæng, nemlig at de tre kriser; sundhedskrisen, klimakrisen og den økonomiske- og beskæftigelsesmæssige krise hænger sammen og derfor ikke kan løses isoleret”, siger Lars Kunov. 

”Uddannelse og opkvalificering er afgørende for at løse de kriser vi kigger ind i, og her er erhvervsskolerne en vigtig partner. Vi ser frem til udmøntningen af udspillet og stiller naturligvis os selv til rådighed som sparringspartner i denne proces”, afslutter Lars Kunov. 


Læs hele opkvalificeringsudspillet på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside
 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K