Del
 | Pressemeddelelse

Øget kendskab til praktikpladsordningen

En undersøgelse foretaget af Yougov Zapera for Danske Erhvervsskoler viser, at langt flere virksomheder i år kender ordningen med at ansætte elever i et praktikforløb end det var tilfældet i 2009. Det er i særdeleshed tilfældet blandt de virksomheder, der har haft, men ikke længere har praktikelever, og de virksomheder, der ikke tidligere har haft elever i praktik. Blandt disse virksomheder er der i 2010-undersøgelsen 19 % færre end i 2009, der angiver, at de ikke kender praktikordningen. Tallet er faldet fra 36 % i 2009-undersøgelsen til 29 % i 2010.  

Mere positiv opfattelse af praktikordningen
Udover virksomhedernes øgede kendskab til praktikordningen, har virksomhederne nu i 2010 en langt mere positiv holdning til ordningen. Den positive holdning afspejler sig særligt blandt virksomheder, der på nuværende tidspunkt har praktikelever. I denne gruppe er der siden 2009-undersøgelsen indtruffet en positiv stigning i opfattelsen af praktikordningen på 19 %.  

Den største udvikling kommer til udtryk blandt de virksomheder, der har haft praktikelever, men som på nuværende tidspunkt har fravalgt denne mulighed. I denne gruppe af virksomheder har dobbelt så mange som i 2009-undersøgelsen en meget positiv holdning til praktikordningen, fra 9 % i 2009 til 18 % i 2010.  

Manglende tid og for store omkostninger til praktikelever
Hovedårsagerne til ikke at have praktikelever, er ifølge virksomhederne, manglende tid og for store omkostninger ved at have praktikelever. Mere tid og lavere omkostninger ved praktikansættelser er omvendt det, der skal til, for netop at motivere flere virksomheder til at ansætte elever fra erhvervsskoler i et praktikforløb. 

Finanskrisen påvirker brugen af praktikordningen negativt
I forhold til sidste år er der sket en bemærkelsesværdig stigning i antallet af virksomheder, der angiver ”Andre årsager” til, hvorfor de ikke har valgt at gøre brug af praktikordningen. Dette svar topper med 39 % listen over årsager til at fravælge praktikordningen. I 2009 var tallet noget lavere, nemlig 25 %. Disse bevægelser skyldes givetvis den aktuelle Finanskrise, som har haft en negativ påvirkning på arbejdsbelastningen inden for mange håndværksfag. Ordrenedgang har mange steder resulteret i afskedigelser og færre økonomiske ressourcer i potentielle praktikvirksomheder. Det kan måske være en bevæggrund for, at virksomheder har valgt at beholde nuværende medarbejdere frem for at ansætte praktikelever.

Læs rapporten her


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K