Del
 | Pressemeddelelse

Omfattende eud-udspil glæder erhvervsskolerne

Regeringens nye tiltag vil få erhvervsuddannelserne til at fremstå som et klogt og ambitiøst valg både for de helt unge og for voksne.

Et nyt grundforløb for de unge voksne og erhvervsskolelærere i folkeskolen er blandt de spændende forslag i regeringens erhvervsuddannelsesspil, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, DEG, der glæder sig over et omfattende katalog med 55 forslag, som der er afsat to mia.kr. til at finansiere over fire år.

Eleverne har brug for mere tid til at gennemføre en erhvervsuddannelse, så det glæder erhvervsskolerne, at regeringen foreslår et nyt introforløb for de unge voksne, GF+, og at flere unge får adgang til grundforløb 1. Samtidig vil man lægge op til nye adgangskurser for voksne uden 02 i dansk og matematik. Det fremgår af regeringens netop offentliggjorte erhvervsuddannelsesudspil, som også indeholder forslag om valgfag i 7.- 9. klasse på erhvervsskolerne og at lærerne fra erhvervsuddannelserne skal undervise og gennemføre forløb for folkeskoleeleverne. Udspillet er netop blevet præsenteret af statsminister og undervisningsminister på Morsø Landbrugsskole.

 ”Vi er meget glade for, at regeringen har udarbejdet et så omfattende katalog med 55 forslag til at styrke erhvervsuddannelserne. Både mere tid på første del af erhvervsuddannelserne og en styrkelse af samarbejdet mellem grundskoler og erhvervsskoler er ønsker, vi har gentaget mange gange, så det er meget tilfredsstillende, at regeringen har lyttet,” siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.

Da flere af regeringens forslag flugter med erhvervsskolernes ønsker, tror DEG, at udspillet kan få flere til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis det får politisk opbakning og føres ud i livet. 

”Udspillet er en klar udmelding, der viser, at regeringen vil fastholde de ambitiøse mål, som Folketinget satte med eud-reformen i 2015. Det er positivt, at regeringen vil give en massiv vitaminindsprøjtning til erhvervsuddannelserne, men vi har stadig til gode at se den endelige økonomi i forslaget,” siger Kim Simonsen, der er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K