Del
 | Pressemeddelelse

Omprioriteringsbidrag på erhvervsuddannelserne afskaffet

Det er glædeligt, at erhvervsuddannelserne får økonomisk ro med afskaffelsen af omprioriteringsbidraget, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Regeringen har netop indgået en aftale med Dansk Folkeparti og har samtidig fundet finansiering af en række nye aktiviteter fra eud-udspillet.

Det er vigtigt for kvaliteten af erhvervsuddannelserne, at de fra 1. januar 2019 ikke længere er pålagt omprioriteringsbidraget på to pct. Det betyder, at man undgår at skulle spare 1,3 mia.kr. de næste fire år.

"Det har afgørende betydning for erhvervsskolernes mulighed for at udbyde attraktive erhvervsuddannelser, at de kan se frem til økonomisk ro de næste fire år. Derfor er vi meget tilfredse med, at Dansk Folkeparti har sikret, at omprioriteringsbidraget droppes på erhvervsuddannelserne," siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Samtidig har regeringen og DF fundet penge til at finansiere fem vigtige punkter fra udspillet ”Fra folkeskole til faglært”, som i øjeblikket forhandles med folketingets partier. Det drejer sig om udvidelse af målgruppen til Grundforløb 1, det nye GF+ for andre elever, obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag i folkeskolen, understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddannelserne og kommunale målsætninger. Det indgår i de fortsatte forhandlinger om udspillet, hvor der også vil være mulighed for, at man bliver enige om flere nye aktiviteter.

"De fem aktiviteter spiller en meget stor rolle, når vi skal tiltrække flere til erhvervsuddannelserne, og de har stået øverst på vores ønskeseddel, siden udspillet kom. I de fortsatte forhandlinger håber vi, at man kan blive enige om og finde finansiering til mest muligt af resten af eud-udspillet. Skal vi prioritere, står styrkelse af valgfag i 7.-9. klasse og at alle erhvervsuddannede får adgang til de gymnasiale suppleringskurser øverst," tilføjer Lars Kunov.

DEG håber, at politikerne i de fortsatte finanslovsforhandlinger også kan finde penge til at afskaffe omprioriteringsbidraget på resten af uddannelsesområdet, da investering i uddannelse er afgørende for at sikre og bevare velfærden.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K