Del
 | Pressemeddelelse

Opbakning til ministeren! Lærerne på landets gymnasier skal undervise mere

”Vi vil meget gerne kvittere for undervisningsminister Tina Nedergaard og finansminister Claus Hjort Frederiksens forslag om, at landets gymnasielærere skal undervise mere, og at der skal være større frihed for skolerne til at tilrettelægge lærernes arbejde. Det er forslag, Danske Erhvervsskoler – Lederne er helt enige i. Der er behov for en mere fleksibel overenskomst end den vi har i dag”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne.    

Det er Danske Erhvervsskoler – Ledernes holdning, at skolerne skal have mest mulig frihed fra centrale bindinger samt større mulighed for kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningen ud fra nogle ledelsesmæssige prioriteringer. Den nuværende arbejdstidsaftale understøtter ikke lærersamarbejde og forhindrer en positiv udvikling i samværet mellem elever og lærere.  

Danske Erhvervsskoler – Lederne ønsker en arbejdstidsaftale, som giver skolerne mulighed for at være effektive og attraktive arbejdspladser for både lærere og elever. Det kan vi nå bl.a. ved at fremme fleksibilitet, fremme arbejdsglæden, fremme lærernes teamarbejde, fremme muligheden for mere samvær mellem lærer og elev, fremme muligheden for mere samvær mellem lærer og leder. Derfor skal vi have sammenhæng mellem løn og indsats på lærerområdet.  

”Paragrafrytteriet skal ophøre og vi skal væk fra timetælleriet og forhandlinger om, hvorvidt en opgave kan henføres til forberedelse, vejledning eller undervisning. I stedet skal skolerne have en rammestyring, der kan give den øget fleksibilitet, øget effektivitet og øget produktivitet, som en moderne skole og arbejdsplads har brug for. Men det er også absolut nødvendigt set i forhold til de meget stramme økonomiske vilkår som erhvervsskolerne opererer under i dag”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne.   


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K