Del
 | Pressemeddelelse

Overarbejde skal begrænses

Erhvervsskolernes overarbejde skal generelt ned, og skolerne bør begrænse overarbejdet. Men undgås kan det ikke, da skolerne har brug for en vis fleksibilitet i afviklingen af undervisningen, mener Danske Erhvervsskoler på baggrund af en analyse fra Moderniseringsstyrelsen af lærernes overarbejde på erhvervsskolerne.

Erhvervsskolerne er, med 5,1 pct. udbetalt overarbejde i 2010, det skoleområde under Ministeriet for Børn og Undervisning, der har mest overarbejde. Moderniseringsstyrelsen peger på, at erfaring, skoletype og uddannelsesniveau påvirker niveauet af overarbejde blandt lærerne: De erfarne lærere har mere overarbejde end de yngre, lærerne på handelsskolerne har mere overarbejde end lærerne på de tekniske skoler, kombinationsskoler og AMU-centre, og lærerne på hhx og htx har mere overarbejde end lærerne på EUD og AMU.

"Der vil altid være aktivitetsudsving, sygdom og fratrædelser, som stiller krav om, at skolens ledelse skal kunne tilrettelægge undervisningen med kort varsel. Men niveauet for overarbejde er for højt. Vi må se på, om nogle af de skoler, hvor overarbejdet er størst, i stedet kan oprette nye stillinger til de ledige nyuddannede," siger direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler, og tilføjer, at det dog langt fra er alle steder, at man kan skaffe lærere med de rigtige kvalifikationer.

En modernisering af lærernes arbejdstidsaftaler kan også være medvirkende, mener Lars Kunov, som anser det for at være blandt de vigtigste temaer ved de kommende overenskomstforhandlinger for lærerne i 2013.

Samtidig bør man lokalt arbejde for at udnytte de muligheder, der allerede er i arbejdstidsaftalen for at tilrettelægge undervisningen mere fleksibelt. Danske Erhvervsskoler opfordrer i den forbindelse lærerne til at udvise langt større fleksibilitet i arbejdet.

Moderniseringsstyrelsens analyse konkluderer, at det høje niveau af overarbejde formentlig også hænger sammen med den fastlåste kobling mellem undervisning og forberedelsestid.

"Systemet er rigidt. Hvis en lærer eksempelvis har tre klasser i det samme fag, er det så rimeligt, at han også skal betales for forberedelsestid til den fjerde klasse?" spørger Lars Kunov.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K