Del
 | Pressemeddelelse

Paradoks: Penge afsat til efteruddannelse bliver ikke brugt

Antallet af AMU-kursister bare falder og falder. Der kan nu konstateres 40 pct. færre kursister end i 2010, og det til trods for at arbejdsmarkedet har et stort behov for veluddannet arbejdskraft, og pengene til efteruddannelsen er til stede.

- Det er en fuldstændig paradoksal situation. AMU-aktiviteten falder fortsat, og intet tyder på, den negative udvikling vender. Pengene til efteruddannelsen er ellers afsat i dette års finanslov - midlerne står bare og venter på at blive brugt. Problemet er de aktivitetsdæmpende initiativer, der blev indført med Genopretningspakken i 2010 – effekten af dem er alt for voldsom. De skal fjernes, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler.

Fortsætter den nuværende nedgang, viser Danske Erhvervsskolers nye beregninger, at man kun kommer til at anvende 68 pct. af de penge, der er afsat til efteruddannelse på finansloven 2012. Det er historisk lavt. Og når det drejer sig om VEU-godtgørelsen, kommer man kun til at bruge 49 pct. af de afsatte ressourcer. 

Fremadrettet er der i forslag til finanslov for 2013 afsat midler svarende til aktivitetsniveauet i 2010, så pengene er der. 

- Det er helt barokt, når man tænker på de politiske intentioner om livslang uddannelse, og det rammer de kortuddannede og de faglærte hårdt, siger Lars Kunov. 

Ønskes der yderligere oplysninger i forbindelse med denne pressemeddelelse, er man meget velkommen til at ringe til Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler på mobil: 2072 0321.

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K