Del
 | Debatindlæg

Parate til uddannelse

På JP’s forside kan man den 3. december se overskriften: ”Skoler: Nej tak til fagligt svage”, og af direkte og indirekte citater fra undertegnede kan man få det indtryk, at Danske Erhvervsskoler – Lederne ikke bakker op om reformen. Dette er ikke korrekt. Det er en national opgave at gennemføre kontanthjælpsreformen og dermed sikre, at flest mulige kontanthjælpsmodtagere får en uddannelse og kan komme i permanent arbejde. Det bakker erhvervsskolerne naturligvis også op om, og vi vil anstrenge os for at reformen bliver en succes.

 

Min pointe i JP var alene at påpege nødvendigheden af, at der stilles samme krav til kontanthjælpsmodtagere som til alle andre, der vil starte på en erhvervsuddannelse. Det er en forudsætning for at styrke det faglige niveau, tiltrække flere dygtige elever og dermed uddanne den bedst kvalificerede arbejdskraft til virksomhederne.

 

Derfor skal kontanthjælpsmodtagere ligesom elever fra folkeskolen være uddannelsesparate, før de starter på en erhvervsuddannelse. Her er det vigtigt, at kommunernes jobcentre under Beskæftigelsesministeriets regelsæt benytter sig af den samme uddannelsesparathedsvurdering som Ungdommens Uddannelsesvejledning under Undervisningsministeriet. Lige nu opererer de tilsyneladende med to forskellige modeller, så jeg opfordrer de to ministerier til at blive enige om en fælles uddannelsesparathedsvurdering. Kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart kan leve op til kravene i en sådan vurdering, skal naturligvis tilbydes hjælp i deres kommune, så de bliver klar til en erhvervsuddannelse. Her har erhvervsskolerne mange erfaringer på brobygningsforløb, som vi gerne sætter i spil.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K