Del
 | Pressemeddelelse

Penge til udstyr på erhvervsskolerne falder på et tørt sted

Knap en halv milliard kroner til nyanskaffelser og forbedringer af erhvervsskolernes udstyr hilses meget velkomment, siger Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Malurt i bægret er dog de samtidige besparelser på 1 mia.kr. på erhvervsskolerne.

Partierne bag EUD-reformen er enige om at foretage massive investeringer i udstyr på erhvervsuddannelserne frem mod 2020. I 2016 og 2017 bliver der sat 150 mio.kr. af til udstyr rettet mod strategisk udvalgte teknologier på erhvervsuddannelsernes videnscentre og til et generelt løft af erhvervsskolernes udstyrsniveau. Samlet er politikerne enige om at bruge 497 mio.kr. til erhvervsuddannelsesområdet fra 2016 til 2020.

"Der er tale om en flot og nødvendig håndsrækning til erhvervsuddannelserne. Det er godt, at der skabes nogle faglige spydspidser, som kan være med til at trække udviklingen. Vi savner dog et videnscenter på det merkantile område og så håber vi, at der i fremtiden også kan skabes et nationalt center for digital udvikling," siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Pengene til videnscentre fordeles på 8 centre inden for:

• Automation og robotteknologi

• Velfærdsteknologi

• Procesteknologi

• Håndværk – design og arkitektur

• Håndværk – bæredygtighed, grøn energi, klimarenovering og byggeri

Samtidig afsættes der midler til et generelt løft af udstyr på alle skoler.

"Det er helt afgørende, at alle skoler får del i pengene. Det er svært for en erhvervsskole at følge med den teknologiske udvikling, uanset om det er software i den grafiske branche eller industrimaskiner," tilføjer Lars Kunov.

Politikerne bag EUD-reformen blev også enige om at afsætte penge til talentudvikling, digitalisering og en række andre kvalitetstiltag på alle skoler, så det vil være med til at gøre erhvervsuddannelserne konkurrencedygtige.

"Det er en god dag for erhvervsuddannelserne. Malurten i bægret er så, at der stadig skal spares mere 1 mia. på erhvervsskolerne frem til 2020. Så skal pengene til udstyr have den ønskede effekt, skal disse planlagte besparelser tages af bordet ved finanslovsforhandlingerne," siger Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers direktør.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K