Del
 | Pressemeddelelse

Politikere møder førstegangsvælgere på erhvervsskolerne

Læseferie på ungdomsuddannelserne har gjort det vanskeligere for politikerne at komme i dialog med de unge førstegangsvælgere på gymnasierne. Det påvirker naturligvis også hhx og htx på erhvervsskolerne. Men en hel del af erhvervuddannelseseleverne er stadig på skolen og derfor bliver der holdt en række valgmøder på erhvervsskolerne, hvor politikerne har lejlighed til at forelægge deres politik og komme i dialog med de unge.

En rundspørge foretaget af Danske Erhvervsskoler blandt 30 erhvervsskoler viser, at halvdelen, altså 15 skoler, enten har gennemført valgmøder i løbet af valgkampen eller har planlagt møder en af de sidste dage op til valget på torsdag.

Valgmøderne er blevet og bliver afholdt over hele landet. Det gælder bl.a på EUC Nord i Hjørring, Tech College Aalborg, Selandia i Slagelse, Mercantec i Viborg, EUC Syd i Sønderborg, Tietgenskolen i Odense, TEC i København, EUC Nordvestsjælland i Holbæk, Syddansk Erhvervsskole i Odense, Herningsholm Erhvervsskole, Roskilde Tekniske Skole, Køge Handelsskole, Københavns Tekniske Skole.

Hvis pressen er interesseret i yderligere informationer om de enkelte skolers arrangementer, er I velkomne til at kontakte mig for kontaktdata.

Dorte Skovgaard Wihre
Pressechef
Danske Erhvervsskoler
Mobil 30524550 
dsw@remove-this.danskeerhvervsskoler.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K