Del
 | Debatindlæg

Polsk melding stiller krav til danske politikere

Bragt i Jyllands-Posten søndag den 26.11.2017

Polsk melding stiller krav til danske politikere

Af Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Det er ganske forståeligt, at Polen har brug for sin egen arbejdskraft og nu forsøger at få flere polakker til at vende hjem for at sikre væksten. Udmeldingen fra den polske ambassadør i JP forleden kommer i virkeligheden ikke bag på os. Sidste år var vi ude med tal fra EU-institutionen CEDEFOP, som havde foretaget en fremskrivning af behovet for faglært arbejdskraft til 2025. Fremskrivningen viser, at lande som Danmark, Sverige og Tjekkiet vil have et fald i den del af arbejdsstyrken på 12-14 pct. i 2025.

Langt værre ser det ud i lande som Rumænien og Polen, hvor den faglærte arbejdsstyrke bliver mellem 22 og 29 pct. mindre sammenlignet med i dag. Derfor har disse lande naturligvis ikke længere råd til at ”eksportere” sin arbejdskraft og gerne ser, at flere vender næsen hjemad. Det skaber naturligvis udfordringer for det danske arbejdsmarked og de mange virksomheder, som i dag bl.a. har polske medarbejdere.

I stedet for at se sig om efter arbejdskraft i lande uden for Europa bør virksomhederne medvirke til at lægge pres på politikerne, så vi i højere grad satser på at få uddannet den danske arbejdsstyrke. Her kunne det give mening at kaste blikket særligt på de 18-25-årige, som ikke fik en uddannelse lige efter grundskolen. De mangler måske de grundlæggende færdigheder for at kunne starte på en erhvervsuddannelse. Det kan være, at de ikke har 02 i dansk eller matematik eller mangler andre faglige forudsætninger for at starte på grundforløb 2.

Men de udgør et stort potentiale for at blive de medarbejdere, virksomhederne efterspørger. Politikerne er dog nødt til at forstå, at det kræver en ekstraordinær indsats nu. De har besluttet en forberedende grunduddannelse, FGU, som vil være relevant for nogle af dem. Men den går først i gang i 2019, så i mellemtiden må der noget andet til. Det kunne være en form for særligt grundforløb for de voksne i stil med det, man tilbyder elever lige fra folkeskolen som grundforløb 1.

Det håber jeg, at man vil inddrage i de igangværende finanslovsforhandlinger, så politikerne sætter midler af til at tilbyde ekstraordinær undervisning til de 18-25-årige. Mange virksomheder kan ikke vente, hvis polakkerne og andre begynder at rejse hjem eller undlader at komme!


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K