Del
 | Nyhed

Positiv fremgang i antal elever på grundforløb 2

I januar 2021 startede 8 pct. flere elever på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse sammenlignet med 2020.

Stigningen på 8 pct. svarer til en tilgang på ca. 900 elever på de 36 erhvervsskoler, som indgår i den stikprøve, DEG har foretaget blandt foreningens medlemsskoler.

De uddannelser, der har oplevet størst tilgang i antallet af elever, findes i kategorien ”Teknologi, byggeri og transport”, hvor der er en samlet fremgang på 13 pct. i januar 2021 sammenlignet med januar 2020. Modsat er der et fald på 9 pct. indenfor hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice”. Faldet i antal elever indenfor dette område opleves i alle landets regioner, mens de største stigninger er sket i Region Nordjylland og Region Sjælland.

Se analysen om GF2 optag fordelt på regioner og fagområder i analysen her. 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K