Del
 | Pressemeddelelse

Positivt at politikerne har lyttet

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) er glade for, at politikerne og ministeren har lyttet til elever og skoler og revideret aftalen om sommerens eksamener i gymnasiet, så elever nu har mulighed for at gå til mundtlig eksamen i matematik på A-niveau.

Det var med en stor undren, at erhvervsgymnasierne fredag 5. februar kunne konstatere, at alle sommerens eksamener i matematik var blevet aflyst i forbindelse med en aftale, som blev indgået mellem regeringen og en bred kreds af Folketingets partier.

”Vi var glade for afklaringen om eksamenerne, da det er noget både elever, undervisere og skoler har efterspurgt. Men aflysningen af matematikeksamen på alle niveauer, forstod vi ikke”, siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Særligt på HTX, som er den naturvidenskabelige gymnasiale uddannelse, har rigtig mange elever matematik på A-niveau enten som studieretningsfag eller som valgfag. Og eleverne var meget frustrerede over ikke at kunne prøves i netop dette fag.

”På HTX har vi elever som målrettet vælger matematik på meget højt niveau. For dem er det ikke en sur tjans, men noget de brænder for og synes er spændende. Mange skal også bruge faget for at komme på deres videregående uddannelse. Derfor er vi rigtig godt tilfredse med, at politikerne og ministeren har lyttet og eleverne får lejlighed til at afrunde arbejdet med et af deres helt centrale fag på en tilfredsstillende måde”, udtaler Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne.

Også elever på HHX og STX, som har matematik på A-niveau som enten studieretningsfag eller valgfag, får nu mulighed for at blive prøvet heri.

”Det er også positivt, at aftalen lægger op til, at eksamen i fagene Teknik og Teknologi på HTX nu i videst muligt omfang skal gennemføres. Vi er udfordret på fagene, da eleverne bruger værksteder og praktiske faciliteter på skolerne og denne undervisning kan vi ikke give under nedlukningen. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan for eksamenerne, da fagene er kernefag på HTX. Det er rigtigt godt, at politikerne også anerkender dette i revidering af aftalen”, slutter Ole Heinager.

Hent DEGs pressemeddelse Positv at poltikerne har lyttet

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K