Del
 | Pressemeddelelse

Praktikcentre er godt på vej

Fra august er der uddannelsesgaranti på flere erhvervsuddannelser og fortsat mangel på praktikpladser betyder, at praktikcentrene vil spille en central rolle. Derfor er det godt at se, at de 49 praktikcentre ifølge EVA’s evaluering er godt i gang, mener Danske Erhvervsskoler-Lederne.

Praktikcentrene har kun været i drift i lidt over et år og allerede nu har de givet skolepraktikken et kvalitetsløft, viser evalueringen fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det har overordentlig stor betydning, eftersom der fortsat vil være behov for at kombinere de ordinære uddannelsesaftaler med praktik i et praktikcenter, mener Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne.

"Det er positivt, at praktikcentrene er kommet godt i gang og har fokus på både det praktikpladsopsøgende arbejde og at skabe kvalitet i den praktiktid, eleverne har i praktikcentret. Skal vi gøre det attraktivt for flere elever at tage en erhvervsuddannelse, er det nødvendigt, at eleverne oplever, at kvaliteten i praktikcentret er på niveau med at være i en virksomhed," siger Peter Amstrup, der ikke forventer, at praktikcentrene bliver overflødige indenfor overskuelig fremtid.

"Behovet for at kunne tilbyde en praktikplads i et praktikcenter bliver jo ikke mindre, når flere erhvervsuddannelser fra august bliver omfattet af uddannelsesgaranti. Så længe arbejdsmarkedet ikke er i stand til at levere tilstrækkeligt med praktikpladser, må skolerne hjælpe eleverne med at komme ud i korte aftaler, delaftaler og restaftaler kombineret med praktikcentret," tilføjer Peter Amstrup.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K