Del
 | Pressemeddelelse

Praktikpladskø halveret

Kun halvt så mange som hidtil antaget mangler en praktikplads og er ikke i skolepraktik og det er en vigtig melding til nuværende og kommende elever, mener Danske Erhvervsskoler i en kommentar til, at Undervisningsministeriet har ændret sin opgørelse af praktikpladssøgende.

Kun tre procent af de aktive elever, der har afsluttet grundforløbet på en erhvervsuddannelse, er praktikpladssøgende, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det svarede i januar til 2.772 elever. Hidtil har man opgjort, at antallet var mere end dobbelt så højt, fordi man har talt dem med, som stadig er i gang med grundforløbet, hvor de stadig har mulighed for at fortsætte direkte til en praktikplads. ”Det er glædeligt, at praktikpladskøen er kortere, end vi hidtil har troet, og vi nu får et mere retvisende billede af praktikpladsproblemets reelle omfang. Vi skal fortsat gøre en stor indsats for det praktikpladsopsøgende arbejde for dem, der er tilbage og styrke kvaliteten i praktikcentrene, men det er vigtigt at understrege, at 97 pct. af eleverne altså er i praktik og derfor er sikre på at kunne gøre deres uddannelse færdig,” siger Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler. Af de 97 pct. i praktik er de otte pct. i skolepraktik i et praktikcenter på en erhvervsskole, og her gør man en stor indsats for både at skaffe flere ordinære praktikpladser og at få eleverne ud i korte aftaler, delaftaler og restaftaler, hvor de færdiggør deres uddannelse i en virksomhed. Når erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft til august, vil der være uddannelsesgaranti på 59 af erhvervsuddannelserne og dermed vil langt hovedparten af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, kunne vejledes til at tage en af de uddannelser, hvor der er garanti for at kunne gennemføre enten i en virksomhed eller i et praktikcenter. ”Vi ved, at debatten om manglen på praktikpladser fylder rigtig meget hos de unge og ikke mindst deres forældre. Derfor er uddannelsesgarantien og det faktum, at kun tre pct. aktuelt ikke kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse, utrolig vigtige fakta at få meldt ud,” mener Lars Kunov.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K