Del
 | Nyhed

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE - Hvordan gribes det an?

Et inspirationskatalog til skolerne om det praktikpladsopsøgende arbejde som Teknologisk Institut har udarbejdet for uvm og med DE-L som bisidder. Det kan rekvireres hos os i trykt udgave i løbet af kort tid.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K