Del
 | Pressemeddelelse

Praktikpladspakken sikrer ikke nok faglært arbejdskraft i fremtiden

”Vi vil gerne kvittere for og rose regeringen og forligsparterne for at have taget initiativ til, at der nu gøres noget for de elever, der uforskyldt mister deres læreplads. Desværre er ambitionsniveauet ikke højt nok, når det gælder om at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.

Danske Erhvervsskoler - Lederne har derfor foreslået, at man nytænker og fremtidssikrer skolepraktikken én gang for alle. Skolepraktikken skal kvalitetssikres i samarbejde med de faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Samtidig skal den virke som en reel buffer, så de unge har tillid til systemet. Der skal indføres et intelligent kvotesystem, der konkret forholder sig til behovet for aftaler kontra det udbud, der er i virksomhederne.

”Vekseluddannelsesprincippet er et rigtig godt princip, der sikrer en høj beskæftigelsesgrad blandt unge, men det har også den svaghed, at det er konjunkturfølsomt. Vi kan se på optagelsestallene, at praktikpladssituationen påvirker de unges uddannelsesvalg. Derfor er det nødvendigt, at vi en gang for alle sikrer permanente ordninger for elevernes og lærlingenes praktikophold, så de unge kan starte en uddannelse i tillid til, at de også kan afslutte den”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.

Danske Erhvervsskoler - Lederne er desuden utilfreds med de offentlige arbejdsgiveres rolle i forliget om praktikpladspakken.

”Det er ikke nok at satse alene på social- og sundhedsuddannelserne. Det er simpelthen uambitiøst. De offentlige arbejdsgivere bør i nedgangstider tage langt flere elever ind inden for både kontorområdet og de tekniske erhvervsuddannelser”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler - Lederne.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K