Del
 | Nyhed

Praktikpladstal fra DEGs datapanel april-juni 2020

DEG har netop færdiggjort en undersøgelse af praktikpladstallene blandt 13 erhvervsskoler for april-juni 2020. Tallene viser, at der er 44 pct. flere praktikpladssøgende elever sammenlignet med samme periode sidste år, men at der samtidig er positive takter at spore i forhold til fastholdelse af elever i praktik og indgåelse af nye aftaler. 

En undersøgelse fortaget blandt et udsnit af DEG’s medlemsskoler viser, at der i perioden april-juni 2020 var 44 pct. flere praktikpladssøgende elever sammenlignet med samme periode i 2019. Tallene for juni alene viser dog samtidig en fremgang på 29 pct. i antallet af nye praktikaftaler både på eud og eux ift. juni sidste år. 

”Det er ærgerligt, at der er flere praktikpladssørgende end sidste år, men det var forventet pga. Covid19”, siger Ole Heinager, formand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne. 

”Til gengæld kan vi se, at der er indgået over 2.500 praktikaftaler i juni, og det er rigtigt godt. Det viser os, at virksomhederne efter et par måneders tilbageholdenhed i april og maj er begyndt at tage elever og lærlinge ind igen - og det er meget positivt”, siger Ole Heinager.  

Skolepraktik er vigtig
Ole Heinager peger på vigtigheden af at kunne tilbyde skolepraktik af høj kvalitet, så eleverne ikke hopper fra deres uddannelse.

”I en situation som med Covid19-krisen er det vigtigt, at vi kan fastholde de elever, der af konjunkturmæssige årsager ikke med det samme bliver tilbudt en praktikplads i en virksomhed.”, forklarer Ole Heinager og tilføjer: ”På den måde er eleverne der, når virksomheder er klar til at indgå en aftale”.

Virksomhederne holder på deres praktikelever
DEGs undersøgelse viser yderligere, at 223 flere elever har en praktikplads i 2020 end i 2019 i perioden. Derved har Covid19-nedlukningen tilsyneladende ikke har haft en negativ indvirkning på antallet af elever, der allerede har en praktikplads. 

”Det fortæller os, at virksomhederne holder fast på de lærlinge, de har. Det er vi super glade for. Jeg tror helt sikkert, at det er hjælpepakkerne med lønkompensation, der slår ind her, slutter Ole Heinager. 

> Læs DEGs undersøgelse: Fakta - Praktikpladser på eud under COVID-19


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K