Del
 | Nyhed

Praktikpladstal fra DEGs datapanel september 2020

En netop gennemført undersøgelse af praktikpladstallene, baseret på en måling blandt 13 skoler, viser, at der er oprettet 30 pct. flere nye praktikaftaler i september måned 2020 sammenlignet med samme måned sidste år.  
 

Danmark har gennemgået en helt særlig periode efter virussen COVID-19 i foråret medførte nedlukninger af skoler og store dele af samfundet. Hvad dette betyder for praktikpladssituationen følger DEG tæt via et udsnit af skoler, som indgår i et datapanel. Datapanelet er et udtryk for en stikprøve blandt DEG’s medlemsskoler og dermed ikke en totalundersøgelse blandt alle erhvervsskoler. 

I den netop gennemførte undersøgelse blandt medlemsskolerne, viser tallene, at der er oprettet 30 % flere praktikpladsaftaler i september måned sammenlignet med samme måned sidste år. I alt er der på de 13 erhvervsskoler indgået 1.725 praktikpladsaftaler, hvilket svarer til 399 flere end i 2019, hvor der var registreret 1.326 praktikpladsaftaler. 

Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier – Lederne er positiv over denne stigning:
”Det er betryggende at se, at der stadig bliver indgået uddannelsesaftaler og at vi dermed forhåbentligt så småt får indhentet forårets stilstand” 

Særligt på Træfagenes byggeuddannelse, hvor man uddanner sig til enten tømrer, gulvlægger, eller tækkemand, observeres en stigning i antallet af nyoprettede praktikaftaler fra 167 aftaler i 2019 til 300 aftaler i 2020. Også på elektriker-, murer- og lager- og terminaluddannelsen ses der stigninger. 

”Vi har brug for, at alle de elever vi har får en aftale, så de kan komme videre i deres uddannelse og så de kan komme ud og bruge deres kompetencer og blive de faglærte, som vores samfund får så hårdt brug for”, siger Ole Heinager. 

Skopraktik i stigning 
På trods af flere indgåede praktikpladsaftaler er det ikke nok til at dække behovet for praktikpladser. Det kan man se i stigningen i antallet af elever, der er i skolepraktik. I alt er der 13 % flere elever i skolepraktik sammenlignet med sidste år. På de 13 skoler, der indgår i datapanelet, er der i september måned registeret 3.398 elever i skolepraktik, hvor der i samme måned sidste år var samlet set 3.015 i skolepraktik. 

”Der er ingen tvivl om, at eleverne selvfølgelig skal i ud i en virksomhed, så hurtigt de kan komme det. Men når der ikke er praktikpladser nok til alle, så er det afgørende, at vi kan tilbyde skolepraktik til af høj kvalitet til eleverne. 

”Det er godt både for motivationen, så vi fastholder eleverne, og det er godt for virksomhederne, så der er lærlinge at få, når de er klar til at indgå aftaler”, siger Ole Heinager.  

Elever fastholdes i aftaler 
Ifølge DEGs undersøgelse ses der en stabil udvikling i antallet af igangværende aftaler. I september 2020 var der 26.521 elever, der havde en uddannelsesaftale, hvilket lægger meget tæt op ad sammen måned sidste år, hvor der var registreret 26.212 – en forskel på blot 1%. 

”Trods usikre tider fastholder virksomhederne deres elever og lærlinge. Det er uden tvivl hjælpepakkerne, der giver en god effekt. Jeg håber, at parterne finder vej til at videreføre denne ordning, som udløber ved årsskiftet. Det er vigtigt, at vi holder fast og får kanaliseret kræfterne til at skaffe lærepladser til alle de elever, der midlertidigt er i skolepraktik, og til de mange elever, der til årsskiftet afslutter grundforløbet og gerne skulle stå med en uddannelsesaftale i hånden”, afslutter Ole Heinager.  

> Læs DEGs undersøgelse: Analyse - Praktikpladser på erhvervsuddannelserne september 2020 – efter COVID-19 nedlukning. 

 

 


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K