Del
 | Nyhed

Pres på AMU vil mindske mulighederne for efteruddannelse

29. august 2013
Pressemeddelelse fra Danske Erhvervsskoler:

I regeringens finanslovsudspil foreslås besparelser på AMU svarende til 41,7 millioner kroner i 2014. I Danske Erhvervsskoler spørger sig selv, hvorvidt regeringen reelt er ved at nedlægge AMU-systemet? Og hvordan hænger det sammen med regeringens målsætning om at løfte den samlede arbejdsstyrkes kompetencer?

Skal AMU spare 41,7 millioner alene i 2014, får det konsekvenser for mulighederne for at udbyde AMU- kurser. En stram økonomi betyder, at der skal være flere deltagere på et kursus, før det balancerer økonomisk. Da det i praksis kan være meget vanskeligt, vil det medføre mange aflyste AMU-kurser til stor gene for både kursister og virksomheder.

- Aflysning af kurser vil øge mistilliden til hele AMU-systemet. Virksomhederne vil sende færre medarbejdere på efteruddannelse, når de ikke ved, om kurserne bliver gennemført. Det får den konsekvens, at færre kursister, både dem der er i beskæftigelse og de ledige, vil få det kompetenceløft, der kræves af arbejdsmarkedet i dag. - Og så er dødsspiralen for AMU og efteruddannelsesmulighederne i Danmark for alvor sat i gang, siger Frank Tonsberg, der er formand for Danske Erhvervsskoler – Ledernes VEU-udvalg.

Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne, er enig, og mener, at regeringens kurs er helt galt afmarcheret.

- Jeg står uforstående over for den kurs. Vores beskæftigelsesminister har netop denne sommer ytret ønske om en øget uddannelsesindsats over for de mange ledige. Hvordan det hænger sammen med de foreslåede besparelser på AMU er uforståeligt. Fremadrettet vil AMU fx ikke kunne tilbyde kurser i svejsning, da de allerede i dag er underskudsgivende. Set ud fra en vækst- tankegang og en beskæftigelses- og samfundsvinkel har vi i den grad brug for en opkvalificering af både de ledige og de beskæftigede; og det kompetenceløft skal jo netop udmøntes gennem vores AMU-system, siger Ib Haahr.

Danske Erhvervsskoler sætter sin lid til finanslovsforhandlingerne og håber, man vil tænke sig godt om, før der trækkes flere besparelser ned over et trængt AMU-system, hvor aktivitetsnedgangen allerede i 2013 er markant.

Ønskes der yderligere information vedrørende denne pressemeddelelse, kan man henvende sig til Ib Haahr, formand for Danske Erhvervsskoler-Bestyrelserne på tlf. 2024 5054, eller Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, på tlf. 2072 0321. Tjek også www.danskeerhvervsskoler.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K