Del
 | Pressemeddelelse

Reelt selveje, tak

Det går tydeligvis den forkerte vej for ledelsesrummet på erhvervsskolerne, siger Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne i en kommentar til Bestyrelsesbarometer 2017, som i går blev offentliggjort af Tænketanken DEA og analysebureauet Pluss Leadership.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne anerkender de initiativer, som daværende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling tog i foråret 2016 i form af ”Bestyrelsen i front for kvaliteten”, som bestod af en række regionale møder og en publikation. Men Bestyrelsesbarometeret viser også, at der er brug for en målrettet indsats for at få tingene på ret kurs igen.

"Det er beklageligt, at kun 52% af erhvervsskolernes formænd finder, at samspillet mellem ministeriet og institutionen i nogen eller høj grad er præget af gensidighed. Og det er ekstra beklageligt set i lyset af, at andelen var 68% i 2013," siger formand Lars Goldschmidt, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne.

Samme kedelige tendens viser sig på spørgsmålet om, hvorvidt formænd og ledere på erhvervsskolerne finder, at de af ministeriet udstukne rammer giver bestyrelsen et passende ledelsesrum. Her har kun 49% af formændene på erhvervsskolerne svaret, at ledelsesrummet i nogen eller høj grad er passende. I 2013 så det noget anderledes ud. Her var tallet 68%.

"Tallene er et klar udtryk for, at ledelsesrummet på erhvervsskolerne er under pres. Skolerne er selvejende og har dermed ansvaret for egen drift, men der sættes i større og større grad begrænsninger for, at skolerne kan leve op til det ansvar. Det er den gale vej at gå," mener Lars Goldschmidt, som opfordrer Merete Riisager til i stedet at udvise tillid til bestyrelser og ledelser lokalt på landets erhvervsskoler.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K