Del
 | Pressemeddelelse

Reform af indsats for voksen- og efteruddannelse hilses velkommen

Det er glædeligt, at arbejdsmarkedets parter og regeringen tog første skridt til en reform af voksen- og efteruddannelsessystemet med trepartsaftalen i fredags, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Der er behov for nytænkning af voksen- og efteruddannelsesindsatsen, hvis vi skal kunne uddanne den kvalificerede arbejdskraft, virksomhederne efterspørger. Det har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier efterlyst gennem nogen tid, så det er meget positivt, at man i trepartsaftalen har besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, som skal skabe grundlaget for fremtidens VEU-system, mener Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

”Det er helt nødvendigt at komme med forslag til et fremtidssikret og sammenhængende VEU-system. Den stærkt faldende AMU-aktivitet de senere år vidner om, at der er brug for nytænkning. Derfor er det glædeligt, at man griber det grundigt an ved at få eksperter til at komme med et udspil og inddrage praksiserfaringer fra forsøg på skolerne, som regeringen og arbejdsmarkedets parter så efterfølgende skal behandle. Vi bidrager også meget gerne til ekspertgruppens arbejde, som kommissoriet lægger op til,” siger Lars Kunov.

Da en reform vil tage noget tid at få på plads, er Lars Kunov også tilfreds med, at man i trepartsaftalen er blevet enige om flere initiativer, der kan igangsættes hurtigere. Det drejer sig bl.a. om at ledige, der vil benytte sig af muligheden for seks ugers jobrettet uddannelse, fremover får mulighed for at kombinere flere relevante AMU-kurser i sammenlagt seks uger i stedet for kun et enkelt forløb i dag. Et andet tiltag er et treårigt forsøg, hvor flere dagpengemodtagere får adgang til erhvervsuddannelse for voksne og at uddannelsen kan tilrettelægges mere fleksibelt.

”Disse initiativer trækker i den rigtige retning og kan medvirke til at opkvalificere de ufaglærte og faglærte, som virksomhederne har hårdt brug for,” tilføjer Lars Kunov.

Behovet for en reform af voksen- og efteruddannelsessystemet blev også foreslået af Socialdemokraterne i sidste uge.

”Det er godt at se, at der er bred politisk enighed om, at der er brug for en reform, der kan styrke match mellem ufaglærte, faglærte og virksomhedernes behov,” siger Lars Kunov.

Yderligere kommentarer Lars Kunov, mobil 20 72 03 21.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K