Del
 | Pressemeddelelse

Regeringen vil stramme op i gymnasiet

Et styrket grundforløb og tæt sammenhæng mellem øget faglighed på studieretning og videreuddannelse kendetegner regeringens udspil til serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelser. Det hilser Danske Erhvervsskoler-Lederne velkomment ligesom modernisering af undervisning og eksamen.

Danske Erhvervsskoler-Lederne er uhyre positiv overfor regeringens udspil til styrkelse af de gymnasiale uddannelser. Udspillet lægger op til at styrke elevernes faglige niveau og begrænse antallet af studieretninger, så det bliver nemmere for eleverne at koble den valgte studieretning til de videregående uddannelser.Samtidig vil man styrke grundforløbet, så det i højere grad introducerer eleverne til den gymnasiale faglighed og kvalificere deres valg af studieretning.

"Det stemmer utrolig fint overens med vores udmeldinger om, at vi skal klæde de unge bedre på til valg af studieretning og til at gennemføre gymnasiet på et højt fagligt niveau. Vi er også helt enige i, at grundforløbet skal forbedre de unges mulighed for at vælge en endelig studieretning på baggrund af kompetencer og evner ved afslutning af grundforløbet," siger René van Laer, formand for Danske Erhvervsskoler-Ledernes gymnasieudvalg, som bakker op om, at grundforløbet også skal afklare, om eleven på baggrund af bedre vejledning føler sig bedre hjemme på en anden gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

"Det giver også god mening, at der skabes bedre sammenhæng mellem det faglige indhold i gymnasiets fag og kravene til de videregående uddannelser. I den forbindelse foreslår vi, at man lader erhvervsgymnasiale profilfag som erhvervsøkonomi og teknologi blive studiekompetencegivende til fx uddannelser på CBS eller DTU, ligesom man lægger op til med biologi," siger René van Laer.

Danske Erhvervsskoler-Lederne er også godt tilfredse med, at regeringen vil modernisere både undervisning og eksamensformer og giver mulighed for prøver, der i højere grad er knyttet til virkeligheden og gymnasierne kan inddrage fx erhvervslivet.


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K