Del
 | Nyhed

Regeringens praktikpladsudspil


Regeringens forslag er, at:

  • Arbejdsgiverne fremadrettet til og med 2011 kan modtage op til 70.000 kroner pr. nyindgået uddannelsesaftale.
  • Kun uddannelsesaftaler af en vis varighed vil kunne udløse det fulde beløb på 70.000 kr.
  • AER-bidraget hæves midlertidigt i 2011-2013 med 290 kroner pr. bidragsudløsende ansat.


Forslaget skal bidrage til, at flere elever får en praktikplads og medvirke til at øge omfordelingen mellem de virksomheder, der løfter praktikpladsindsatsen, og de virksomheder der ikke gør det.

Regeringen vil hurtigst muligt drøfte forslaget med de øvrige parter i globaliseringsforligskredsen, det vil sige Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, med henblik på snarest at indgå en politisk aftale og fremsætte lovforslag i Folketinget.

Undervisningsministeriet vil orientere på uvm.dk, så snart der er ny information om præmie- og bonusordningen.

Kilde: www.uvm.dk


  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K